Onderzoek

Het begeleiden en uitvoeren van farmaceutisch (praktijk)onderzoek ligt aan de basis van SIR. Meten is weten waarmee SIR de farmaceutische zorg beoogt te verbeteren. SIR voert onderzoek uit in het kader van promotietrajecten,  landelijke, regionale of lokale farmaceutische zorgprojecten en de SIR Masterclass farmaceutisch praktijkonderzoek.  Voor de promotieonderzoeken wordt samengewerkt met de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit  Nijmegen. Ook peilt SIR de praktijk van de apotheekmedewerkers over prangende farmaceutische onderwerpen via PAM. SIR is coördinator van het farmaceutisch praktijkonderzoek binnen de KNMP Vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist.

Promotieonderzoek

De waarde van medicatie op rol voor de zelfstandig thuiswonende oudere

In de KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ staan aanbevelingen over de farmaceutische zorgverlening van de openbaar apotheker aan mensen met deze distributievorm. De toepassing van medicatie op rol als geïndividualiseerde distributievorm is in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, de standaard.

Deprescribing bij kwetsbare ouderen met een medicatierol

In Nederland krijgen meer dan 100.000 kwetsbare ouderen hun medicijnen in een medicijnrol. Medicijnen in zo’n rol worden vaak gecontinueerd zonder evaluatie of ze nog nodig zijn. Veel ouderen gebruiken medicijnen die geen nut meer hebben of hebben bijwerkingen. 

Doelgerichte toepassing van medicatiebeoordeling in de praktijk: op zoek naar de juiste patiënt en de juiste uitkomstmaat

De laatste jaren vinden medicatiebeoordelingen op steeds grotere schaal plaats in Nederland. Er is veel onderzoek naar gedaan. De huidige resultaten laten echter alleen effect zien op procesuitkomstmaten, zoals vermindering van farmacotherapie gerelateerde problemen (FTP’s). Er is nog geen effect aangetoond op hardere uitkomstmaten, zoals kwaliteit van leven of ziekenhuisopnames. Daarnaast wordt het steeds duidelijker dat bij ouderen behandeling op basis van ziektegerelateerde uitkomsten zoals beschreven in richtlijnen niet voldoet.

Het combiconsult van huisarts, praktijkverpleegkundige en openbaar apotheker voor patiënten met diabetes, CVRM en COPD.

Bij het combiconsult voeren patiënten met diabetes, COPD en/of risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk een gesprek met hun openbaar apotheker over hun medicijnen. Aansluitend hierop gaan deze patiënten op jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. De apotheker, praktijkverpleegkundige en huisarts werken daarbij nauw samen om in samenspraak met de patiënt eventuele problemen met het medicijngebruik op te lossen.

Optimalisatie en individualisatie van medicatiebewaking in de openbare apotheek

Vermijdbare farmacotherapiegerelateerde problemen (FTP’s) komen frequent voor. Het opsporen en voorkomen van potentiële FTP’s is een kerntaak van de openbaar apotheker. De huidige medicatiebewaking is hierbij een onmisbaar hulpmiddel, maar kent ook beperkingen. Enerzijds worden veel medicatiebewakingssignalen gegenereerd die voor de betreffende patiënt niet klinisch relevant zijn, waardoor signaalmoeheid optreedt. Anderzijds worden complexe risicosituaties niet opgespoord. Doorontwikkeling van de medicatiebewaking is noodzakelijk ten behoeve van de patiëntveiligheid.

Professionaliteit van de openbaar apotheker

De rol van de apotheker is aan het veranderen van product naar patiënt-georiënteerd. Door deze veranderende rol als zorgverlener van de patiënt ervaren apothekers in toenemende mate morele dilemma’s. Hierbij botsen hun (professionele) opvattingen en waarden met andere belangen zoals die van de patiënt, andere zorgverleners, de onderneming, de zorgverzekeraar, de overheid. Er is niet eerder onderzocht vanuit welke waarden Nederlandse apothekers hun dagelijkse klinische praktijk beoefenen of en welke morele dilemma’s zij ervaren en welke waarden bij de afhandeling een rol spelen.

TAPTOE Eerste lijn

Het promotietraject betreft onderzoek naar gebruik van opioïden in de eerste lijn. Het is onderdeel van een groot opioïdenonderzoek van het TAPTOE-consortium (Tackling And Preventing the Opioid Epidemic).

Onderzoek

DISCARDt (DeIntensifying CARdiovascular & Diabetes treatment) onderzoek

In het DISCARDt (DeIntensifying CARdiovascular & Diabetes treatment) project werken verschillende Nederlandse onderzoekers (van SIR, RUG/UMCG en AmsterdamUMC) samen om meer te weten te komen over de mogelijkheden om medicatielast en risico’s bij kwetsbare mensen met diabetes en/of hartvaatziekten te verminderen. Dit gebeurt met subsidie van de KNMP en in samenwerking met andere partijen zoals Service Apotheek.

Make-it: Medication Adherence Knowledge, Expertise and Implementation Taskforce

Er zijn verschillende succesvolle interventies om therapietrouw te bevorderen. Die vinden alleen niet goed hun weg naar reguliere zorg. Het Make-it consortium bundelt expertise uit o.a. de farmacie, gedragswetenschappen, zorgonderzoek en implementatie. Leden van het consortium zijn werkzaam bij Nivel, RadboudUMC, Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC, Hogeschool Utrecht, IVM en SIR.

Negatief nieuws brengen. Communicatiestrategieën rondom het wisselen van medicatie passend bij patiënt en apotheekteamlid.

Wisselingen in medicatie door preferentiebeleid en leveringsproblemen komen veel voor. Dit leidt regelmatig tot lastige situaties en soms tot agressie aan de balie. Door de communicatie in dit soort gevallen beter aan te laten sluiten bij de patiënt, kan de tevredenheid van de patiënt toenemen en zodoende het werkplezier van apothekers als assistenten.

Panel praktijkonderzoek Apotheek Medewerkers (PAM)

Het Panel praktijkonderzoek Apotheek Medewerkers, oftewel PAM, is in 2009 opgezet en wil onderzoek doen naar de zorg in de apotheek en de ervaringen en opvattingen van apotheekmedewerkers. PAM is bedoeld voor apothekersassistenten, farmaceutisch managers, farmaceutisch consulenten, farmakundigen, bezorgers, apotheekhulpen of andere medewerkers van apotheken.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief