Innovatief, deskundig en betrokken

Disclaimer

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy (SIR) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van haar website. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. SIR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website naar derden wordt gelinkt is SIR evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/ of geleverde diensten.

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het SIR-logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd bij het secretariaat van SIR via secretariaat@sirstevenshof.nl.