Innovatief, deskundig en betrokken

CO-DEPRESCRIBE

Mensen met diabetes en hart-vaatziekten gebruiken meestal chronisch medicijnen. Wanneer mensen ouder worden, kan het zijn dat de mogelijke nadelen van de medicijnen niet meer opwegen tegen de voordelen. Ondanks bestaande richtlijnen over minderen en stoppen van medicatie, zijn zorgverleners soms terughoudend om hierover met patiënten in gesprek te gaan.

Doel:
Onderzoeken wat de effecten zijn van een trainingsprogramma voor zorgverleners dat erop gericht is om patiënten te betrekken bij gesprekken en beslissingen over het minderen of stoppen van medicijnen voor diabetes of hart-vaatziekten.

Aanpak:
Binnen dit onderzoek (geleid door het UMC Groningen) ontwikkelen SIR en Nivel een training voor zorgverleners over het minderen en stoppen van medicatie. De training is gericht op het voeren van gesprekken met patiënten over doelen, wensen en mogelijkheden rondom het gebruik van medicatie voor diabetes en/of hart-vaatziekten. De helft van de 40 deelnemende teams van huisartsen en apothekers krijgt deze training wel en de andere helft niet. Elk team zal bij 10 patiënten een medicatiebeoordeling uitvoeren. De effecten van de training evalueren we door te kijken het percentage patiënten waarbij de medicatie is verminderd of gestopt, effecten op het communicatie- en besluitvormingsproces, medicatiegerelateerde problemen, kwaliteit van leven, implementatie en kosten.