Innovatief, deskundig en betrokken

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

SIR is een academisch expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid. Wij bevorderen veilig en effectief geneesmiddelgebruik gericht op het welzijn van de patiënt. Wij doen dit door de farmaceutische zorgpraktijk, wetenschap, onderwijs en beleid voortdurend te verbinden en alle betrokkenen in de geneesmiddelensector samen te brengen.

Cursussen

Als academie kenmerkt SIR zich door kwalitatief hoogwaardige cursussen voor zorgprofessionals. We bieden fysieke een of meerdaagse cursussen en masterclasses, online cursussen en blended learning aan. De kracht van onze cursussen ligt in de vertaalslag van wetenschappelijk kennis naar toepassing in de praktijk. Heeft u behoefte aan een cursus op maat voor uzelf of uw team, neem dan contact met ons op.

Naar cursusoverzicht Aanvraag cursus op maat

Visie

Bij SIR staan de academische vier O’s van Ontwikkeling, Onderzoek, Onderwijs en Opleiding op het gebied van farmaceutische zorg centraal. Door nauwe samenwerking met onze academische openbare apotheken Stevenshof en Vleuten realiseren we een ‘Living lab’ met de essentiële kruisbestuiving tussen kennis, onderzoek, onderwijs en praktijk. De samenwerking met de academische netwerken van apothekers, universiteiten, en andere partijen in zorg, onderzoek en welzijn draagt hier ook aan bij.

Ons team Onze structurele samenwerkingspartners

Onderzoek

Met farmaceutisch (praktijk)onderzoek verbindt SIR wetenschap en praktijk om de farmaceutische zorg te verbeteren en zichtbaar te maken. We doen onderzoek in alle soorten en maten: van innovatieve pilots tot gerandomiseerde trials en van korte peilingen tot promotietrajecten. We combineren onze onderzoeksexpertise met kennis uit de dagelijkse praktijk en werken samen met zorgverleners, universiteiten en stakeholders. Wij kunnen onderzoek van A tot Z uitvoeren, of stapsgewijze begeleiding bieden bij het beantwoorden van úw onderzoeksvraag.

Naar overzicht onderzoeken

Onderwijs en Opleiding

Als academie organiseert SIR niet alleen eigen cursussen. We ontwikkelen en geven ook (post)academisch onderwijs en nascholingen voor apothekers (in opleiding tot specialist of kaderapotheker) en andere 1e  en 2e lijns zorgverleners met verschillende samenwerkingspartners, zoals de KNMP, de masteropleidingen Farmacie, Stichting Langerhans en PAOFarmacie. We bieden tevens diverse opleidingsmogelijkheden voor (onderzoek)studenten en stagiaires van farmacie gerelateerde opleidingen en voor studenten van opleidingen voor HR, Communicatie, Marketing, Finance & Control (MBO, HBO en WO).

Naar onderwijs en opleiding

Ontwikkeling

SIR ontwikkelt, implementeert en evalueert innovatieve eerstelijns en transmurale farmaceutische patiëntenzorg. Uitgangspunt hierbij is persoonsgerichte en geïntegreerde zorg. Tevens begeleiden we de implementatie van bestaande interventies in de farmaceutische zorg. Ook geven we advies over en ondersteuning bij het ontwikkelen van condities voor samenwerking in zorggroepen. Verder schrijven we, vaak in samenwerking met beroepsorganisaties, richtlijnen, kennisdocumenten en boeken op het gebied van farmaceutische zorg en praktijkvoering en specifieke geneesmiddelgroepen. We zijn medeoprichter van de academische netwerken van apothekers, zoals ANNA, LANA, RANA en UPPER Regionaal en daarin actief betrokken.

Naar ontwikkeling

Laatste nieuws