Innovatief, deskundig en betrokken

Optimaliseren medicijngebruik bij ouderen

Het Ministerie van VWS laat onderzoek doen naar medicatieveiligheid, in vervolg op het HARM-wrestling-rapport (2008) en het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (2017). Het deelonderzoek naar optimalisatie van medicijngebruik bij ouderen wordt uitgevoerd door het Nivel, SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en de Universiteit Utrecht (UPPER). De focus ligt op de status en de belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van medicatiebeoordelingen, minderen en stoppen en medicatiegerelateerde valpreventie in de eerste lijn.

Doel:
Het vaststellen hoe de interventies medicatiebeoordelingen, minderen en stoppen en valpreventie bijdragen aan het optimaliseren van het medicatiegebruik bij ouderen. Tevens formuleren van nieuwe gerichte aanbevelingen aan alle betrokken partijen om de medicatieveiligheid op lokaal, regionaal of nationaal niveau te verbeteren.

Aanpak:
Het onderzoek bestaat uit vijf stappen. Stap 1 betreft literatuuronderzoek en stap 2 betreft database-onderzoek. Hiermee wordt de stand van zaken wat betreft medicatiebeoordelingen, minderen en stoppen en valpreventie in de Nederlandse eerste lijn in beeld gebracht. Vervolgens wordt vragenlijstonderzoek gedaan onder huisartsen en apothekers (stap 3) en onder patiënten (stap 4) gericht op de huidige situatie en knelpunten in de praktijk. Tot slot worden groepsinterviews met zorgverleners en patiënten uitgevoerd (stap 5) met als focus mogelijke oplossingsrichtingen voor de vastgestelde knelpunten.