Innovatief, deskundig en betrokken

Promotieonderzoek: CombiConsult

Bij patiënten met een chronische aandoening is periodieke evaluatie van het medicatiegebruik gewenst. Door de Samenwerkende apotheken in Alphen a/d Rijn is daarom het CombiConsult ontwikkeld. Dit is een kort consult bij de apotheker gekoppeld aan de periodieke controle bij de huisarts/praktijkverpleegkundige, waarbij de zorgvraag van de patiënt centraal staat.

Doel:
Evalueren wat het CombiConsult bijdraagt aan de farmaceutische zorg aan patiënten met diabetes, risico op hart-vaat-ziekten of COPD en welke factoren de implementatie van het CombiConsult bevorderen en belemmeren.

Deelonderzoek 1: Het CombiConsult bij diabetes/CVRM/COPD-patiënten: evaluatie van interventies en persoonlijke behandeldoelen

Doel deelonderzoek 1:
Het onderzoeken van het aantal en type farmacotherapiegerelateerde problemen, interventies en behandeldoelen die bij CombiConsulten door apothekers worden vastgesteld.

Aanpak:
We voeren een implementatieonderzoek uit in 21 apotheken met bijbehorende huisartsenpraktijken. De apothekers hebben in totaal met 834 patiënten een CombiConsult gevoerd. Patiënten kwamen in aanmerking voor een CombiConsult als zij 18 jaar of ouder waren, bekend met diabetes, CVRM en/of COPD (ketenzorg) en minimaal 1 geneesmiddel gebruikten. De apothekers hebben gedurende het project de gevonden farmacotherapiegerelateerde problemen, de voorgestelde interventies en implementatie hiervan vastgelegd in een online registratiesysteem. Ook hebben zij samen met de patiënt behandeldoelen opgesteld en geëvalueerd of deze behaald zijn. Op grond van deze gegevens, aangevuld met gegevens uit de apotheek- en huisartsinformatiesystemen, analyseren we de vastgelegde farmacotherapiegerelateerde problemen, interventies en behandeldoelen.

Deelonderzoek 2: Het perspectief van de apotheker, praktijkverpleegkundige en huisarts op de implementatie van het CombiConsult

Doel deelonderzoek 2:
In kaart te brengen wat de bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie van het CombiConsult zijn volgens apothekers, praktijkverpleegkundige en huisartsen.

Aanpak:
Na het afronden van de inclusieperiode hebben we 10 apothekers, 5 praktijkverpleegkundigen en 5 huisartsen geïnterviewd over de implementatie van het CombiConsult. Door middel van contentanalyse zijn bevorderende en belemmerende factoren in kaart gebracht. Daarnaast hebben we aan de hand van de bevorderende en belemmerende factoren van de apothekers stellingen opgesteld, die zijn voorgelegd aan alle deelnemende apothekers om de relevantie vast te stellen.

Deelonderzoek 3: Het perspectief van de patiënt op het CombiConsult

Doel deelonderzoek 3:
Onderzoeken hoe patiënten het CombiConsult ervaren en welke aspecten ze  belangrijk vinden.

Aanpak:
Na het afronden van de inclusieperiode hebben we bij vijf apotheken focusgroepen met in totaal 29 patiënten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn aan de hand van sleutelvragen een aantal thema’s besproken om zo de mening van de patiënt over het CombiConsult te onderzoeken. Middels thematische analyse brengen we de ervaringen, voorkeuren en behoeftes van patiënten wat bederft het CombiConsult in kaart.

Deelonderzoek 4: Consultvoering door de apotheker tijdens het CombiConsult

Doel deelonderzoek 4:
Onderzoeken hoe apothekers CombiConsulten voeren wat betreft structuur, communicatie en inhoud. 

Aanpak:
Zestien deelnemende apothekers hebben tijdens de inclusieperiode een aantal keer een video-opname gemaakt van een CombiConsult. Op basis van deze video-opnames analyseren we welke onderwerpen met de patiënt worden besproken en hoe apothekers het consult voeren qua structuur en communicatie (a.d.h.v. het Calgary Cambridge model).

Wetenschappelijke publicaties:
Meijvis VAM, Heringa M, Kwint HF, de Wit NJ, Bouvy ML. The CombiConsultation: a new concept of sequential consultation with the pharmacist and practice nurse/general practitioner for patients with a chronic condition. Int J Clin Pharm. 2022;44(2):580-584. doi:10.1007/s11096-021-01350-y