Innovatief, deskundig en betrokken

De apotheek op huisbezoek Noord-Holland Noord

Na opname in het ziekenhuis of een andere zorginstelling kan bij het medicatiegebruik thuis veel misgaan. Twee eerdere pilots in West-Friesland hebben laten zien dat er veel onjuist gebruik van medicatie thuis plaats vindt bij ouderen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Patiënten ervaarden minder medicatieproblemen als direct na ontslag een apotheker / farmaceutisch consulent vanuit de apotheek op huisbezoek kwam. Naar aanleiding van de eerdere pilots vindt een vervolgproject plaats in heel Noord-Holland Noord.

Doel:
Vaststellen bij welke patiënten een huisbezoek het meest zinvol is (wat betreft geconstateerde medicatiegerelateerde problemen) en wat de effectiviteit van een telefonisch consult is ten opzichte van een huisbezoek. Ook wordt gekeken of een huisbezoek nodig was om de medicatiegelateerde problemen op te sporen. Tevens worden de patiënt- en zorgverleners-tevredenheid in kaart gebracht.

Aanpak:
In Noord-Holland Noord gaan 28 apotheken van start met de uitrol van 1000 telefonische consulten / huisbezoeken bij kwetsbare patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Bij ieder consult / huisbezoek wordt geregistreerd welke medicatiegerelateerde problemen zijn vastgesteld en opgelost.