Innovatief, deskundig en betrokken

Panel Praktijkonderzoek ApotheekMedewerkers (PAM)

Via het Panel praktijkonderzoek Apotheek Medewerkers (PAM) doet SIR onderzoek naar de ervaringen en opvattingen van apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmakundigen in de apotheek. Dit is een belangrijke aanvulling op onderzoek onder apothekers. Onderzoek naar de dagelijkse apotheekpraktijk is onmisbaar om de zorg te verbeteren en medewerkers in de apotheek beter te ondersteunen.

Doel:
Het doel van PAM is om praktijkonderzoek onder apothekersassistenten uit te voeren en daarmee de kennis over de farmaceutische zorgverlening in de apotheek en de visie van apotheekmedewerkers te vergroten. De focus ligt daarbij op kennis over de rol, positie en ondersteuning van de apotheekmedewerkers.

Aanpak:
PAM wordt ingezet voor peilingen over actuele onderwerpen, maar ook in de context van grotere onderzoekstrajecten. Zo is er via PAM onderzoek gedaan naar de zorgverlening voor specifieke doelgroepen (zoals mensen met dementie), maar ook naar de gevolgen van maatregelen zoals het preferentiebeleid. Met publicaties over deze onderzoeken wordt zichtbaar wat er dagelijks in de apotheek gebeurt.
PAM is bedoeld voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmakundigen. Via PAM worden circa vier keer per jaar vragenlijsten verstuurd. Alle vragenlijsten worden anoniem verwerkt.

Wilt u ook lid worden van het PAM? Of wilt u een peiling uitzetten via PAM? Neem dan contact op via pam@sirstevenshof.nl.

Publicaties:
Download: Resultaten PAM peiling ‘Zorg voor mensen met dementie in de apotheek’ (2021)
Download: Rapport PAM peiling ‘Ervaringen met het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ (2015)
Download: Rapport PAM onderzoek Preferentiebeleid (2013)