Innovatief, deskundig en betrokken

Make-it: Medication Adherence Knowledge, Expertise and Implementation Taskforce

Bestaande succesvolle interventies om therapietrouw te bevorderen lijken hun weg naar de reguliere zorg niet te vinden. Het Make-It-consortium (Medication Adherence Knowledge, Expertise and Implementation Taskforce) houdt zich bezig met de vraag hoe dit verbeterd kan worden. Make-it bundelt expertise uit o.a. de farmacie, gedragswetenschappen, zorgonderzoek en implementatie.

Doel:
Het doel van het Make-it consortium is 1) om proeftuinen te helpen om effectief gebleken interventies op het gebied van therapietrouw te implementeren, 2) om de implementatie van de interventies overkoepelend te evalueren, 3) om de opgedane kennis verder te verspreiden.

Aanpak:
Ondersteuning van de proeftuinen begint met het schrijven van de subsidieaanvraag. Na toekenning van de ZonMw-subsidie geeft het consortium trainingen aan de proeftuinen om het project goed te managen, succesvol te implementeren en te evalueren. Elke proeftuin krijgt een eigen begeleidingsteam dat vinger aan de pols houdt en naar behoefte ondersteuning op maat biedt. Door middel van intervisie leren de proeftuinen ook van elkaar. Als voorbereiding op landelijke opschaling van therapietrouwinterventies voert het consortium onder andere een stakeholdersanalyse uit en inventariseert het de geleerde lessen bij de begeleiding van de proeftuinen. Deze zullen uiteindelijk worden opgenomen in een implementatiegids. Zie www.makeitconsortium.nl.