Onderwijs

SIR heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en geven van farmaceutisch onderwijs. De kracht van het onderwijs ligt in de vertaling van de onderwerpen en resultaten van farmaceutisch onderzoek naar de praktijk. De PIAF cursus en MFB cursus zijn hier voorbeelden van. Ook de opgedane kennis bij het schrijven aan (wetenschappelijke) publicaties wordt toegepast in het onderwijs. SIR biedt verschillende vormen van nascholing aan: eendaagse of meerdaagse cursussen of masterclasses met fysieke bijeenkomsten, e-learning cursussen en combinaties van beide. De scholingen zijn voor diverse professionals: apothekers, apothekersassistenten, apotheekhoudende huisartsen, verpleeghuisartsen. Twee bijzondere cursussen zijn de SIR European Regulatory Affairs (ERA) course  en de SIR Pharrma cursus. Daarnaast is SIR  nauw betrokken bij de KNMP Vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist en de nieuwe master opleiding Farmacie van de Universiteit Leiden.

Kalender SIR cursussen najaar 2020

LANA Bijeenkomsten10 september 2020

U kunt zich via deze weg aanmelden voor de LANA bijeenkomsten van 10 september 2020: de Deelnemersbijeenkomst en/of het Kick-off symposium 'Personalized Medicine'

 

Farmabuddy Follow Up (Terugkomdag) najaar 2020

Sinds 2016 biedt SIR nascholingen aan apotheekteams over het inzetten van apotheekbuddy’s bij het leveren van farmaceutische zorg aan palliatieve- en terminale patiënten. Inmiddels zijn er 113 apotheekteams door SIR nageschoold en ondersteund bij het opzetten van het farmabuddy project. Op verzoek van een aantal farmabuddy apotheken is er in 2020 een terugkomdag georganiseerd waarin aandacht wordt besteed aan het stoppen van medicatie, dilemma’s, verschillende culturen, geloof, overtuigingen en communicatie.

Teamtraining Consultvoering in de apotheek (duur 2 avonden).

De Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg heeft mensgerichte zorg als ambitie gesteld voor de apotheker en het apotheekteam. Hiervoor is het belangrijk dat het apotheekteam op een patiëntgerichte manier het gesprek met de patiënt voert. De KNMP ontwikkelt momenteel de richtlijn Consultvoering die beschrijft hoe patiëntgerichte consulten door apotheker(sassistenten) kunnen worden gevoerd. De teamtraining Consultvoering is een praktijktraining gericht op patiëntgerichte communicatie in de apotheek volgens het Calgary-Cambridge model.

Terugkomdag masterclass farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: thema epilepsie.

Bij mensen met een verstandelijke beperking komt epilepsie frequent voor, nl 30%. De aanvallen zijn vaak moeilijk te herkennen en lastiger onder controle te krijgen. Tijdens deze dag maakt u op een praktische manier kennis met de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. De inleiding is gericht op het voorkomen van mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met epilepsie en de bijzonderheden die erbij horen.

Farmabuddy Parkinson driedaagse cursus in 2020

Mensen met de ziekte van Parkinson zijn patiënten die regelmatig en langdurige farmaceutische zorg nodig hebben. Om deze farmaceutische zorg goed en efficiënt te regelen is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze eerstelijnssamenwerking en deze rol willen we versterken door de inzet van apotheekbuddy’s. Apotheekbuddy’s zijn vaste contactpersonen in de apotheek voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.

OpFRIS cursus Diabetes type 2 online-editie module 1 op 15 september en module 2 op 29 september 2020

Tijdens deze cursus, opgedeeld in 2 modules, doet de apotheker kennis op over pathofysiologie en recente inzichten/ richtlijnen met betrekking tot de behandeling van diabetes type 2 en de relevantie daaruit voor de dagelijkse praktijk in de apotheek. De apotheker doet vaardigheden op wat betreft klinisch farmaceutisch redeneren bij diabetes type 2 en wisselt ervaringen en tips uit met collega apothekers aangaande samenwerking in de eerstelijns diabetesketenzorg.

Masteropleiding Farmacie, Universiteit van Leiden

Sinds 2016 worden er weer basisapothekers opgeleid in Leiden. Het LUMC en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden bieden een gezamenlijke masteropleiding Farmacie aan.

Patiëntgerichte apothekers

Cursus Nascholing Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV) 2020

Geïndividualiseerde distributievorm (GDV), ook wel medicatie op ­­­­rol genoemd, is een manier om de patiënt met ordeningsproblemen te helpen bij de inname van zijn geneesmiddelen. De KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ geeft verschillende aanbevelingen voor uw eigen apotheekproces. Vraagt u zich af of alle aanbevelingen goed en efficiënt zijn geïmplementeerd?

FRIS Masterclass Diabetes

Voelt u zich zorgverlener in hart en nieren? Wilt u daarom investeren in de samenwerking met de huisartsen met wie u veel patiënten deelt? Wilt u een grote groep chronische geneesmiddelgebruikers aan u binden? Kunt u wel een update gebruiken van alle nieuwe geneesmiddelen voor diabetes? En houdt u ervan om te werken aan structurele en toekomstbestendige verbetering en vernieuwing samen met uw team? Dan is de FRIS Masterclass Diabetes van SIR en Bureau HPC echt iets voor u.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl