Onderwijs

SIR heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en geven van farmaceutisch onderwijs. De kracht van het onderwijs ligt in de vertaling van de onderwerpen en resultaten van farmaceutisch onderzoek naar de praktijk. De PIAF cursus en MFB cursus zijn hier voorbeelden van. Ook de opgedane kennis bij het schrijven aan (wetenschappelijke) publicaties wordt toegepast in het onderwijs. SIR biedt verschillende vormen van nascholing aan: eendaagse of meerdaagse cursussen of masterclasses met fysieke bijeenkomsten, e-learning cursussen en combinaties van beide. De scholingen zijn voor diverse professionals: apothekers, apothekersassistenten, apotheekhoudende huisartsen, verpleeghuisartsen. Twee bijzondere cursussen zijn de SIR European Regulatory Affairs (ERA) course  en de SIR Pharrma cursus. Daarnaast is SIR  nauw betrokken bij de KNMP Vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist en de nieuwe master opleiding Farmacie van de Universiteit Leiden.

Terugkomdag masterclass farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: thema epilepsie.

Bij mensen met een verstandelijke beperking komt epilepsie frequent voor, nl 30%. De aanvallen zijn vaak moeilijk te herkennen en lastiger onder controle te krijgen. Tijdens deze dag maakt u op een praktische manier kennis met de behandeling van epilepsie bij mensen met een verstandelijke beperking. De inleiding is gericht op het voorkomen van mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met epilepsie en de bijzonderheden die erbij horen.

Farmabuddy Parkinson driedaagse cursus in 2019

Mensen met de ziekte van Parkinson zijn patiënten die regelmatig en langdurige farmaceutische zorg nodig hebben. Om deze farmaceutische zorg goed en efficiënt te regelen is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze eerstelijnssamenwerking en deze rol willen we versterken door de inzet van apotheekbuddy’s. Apotheekbuddy’s zijn vaste contactpersonen in de apotheek voor mensen die intensieve zorg nodig hebben.

OpFRIS cursus Diabetes (editie 2)

Deze jaarlijkse verdieping- en opfris cursus diabetes is bedoeld voor apothekers die actief zijn binnen de eerstelijns diabetesketenzorg en bijgeschoold willen worden op het gebied van de laatste ontwikkelingen en kennis t.a.v diabetes type 2. Thema’s die bij de bijeenkomst op 7 mei 2019 aan bod komen zijn insuline resistentie, subtypering van diabetes en gepersonaliseerde zorg bij diabetes.

Masteropleiding Farmacie, Universiteit van Leiden

Sinds 2016 worden er weer basisapothekers opgeleid in Leiden. Het LUMC en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden bieden een gezamenlijke masteropleiding Farmacie aan.

Patiëntgerichte apothekers

Cursus Nascholing Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV) 2019

Geïndividualiseerde distributievorm (GDV), ook wel medicatie op ­­­­rol genoemd, is een manier om de patiënt met ordeningsproblemen te helpen bij de inname van zijn geneesmiddelen. De KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ geeft verschillende aanbevelingen voor uw eigen apotheekproces. Vraagt u zich af of alle aanbevelingen goed en efficiënt zijn geïmplementeerd?

FRIS Masterclass Diabetes

Voelt u zich zorgverlener in hart en nieren? Wilt u daarom investeren in de samenwerking met de huisartsen met wie u veel patiënten deelt? Wilt u een grote groep chronische geneesmiddelgebruikers aan u binden? Kunt u wel een update gebruiken van alle nieuwe geneesmiddelen voor diabetes? En houdt u ervan om te werken aan structurele en toekomstbestendige verbetering en vernieuwing samen met uw team? Dan is de FRIS Masterclass Diabetes van SIR en Bureau HPC echt iets voor u.

Farmabuddy project: Apotheekbuddy's geven palliatieve zorg

In de palliatieve en terminale fase krijgen een patiënt en zijn mantelzorgers te maken met complexe zorgproblemen. Om deze problemen effectief aan te pakken is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze eerstelijnssamenwerking omdat de patiënt in deze fasen bijna altijd genees- en hulpmiddelen gebruikt. 

PIAF Open, Klinisch redeneren bij anemie en vitamine deficiënties

Binnen de PIAF open “Kleine kwalen, grote impact” cursuscyclus verdiept de apotheker zijn kennis over veelvoorkomende, alledaagse klachten die een grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven. De apotheker doet vaardigheden op wat betreft klinisch farmaceutisch redeneren en patiëntgericht denken en wisselt ervaringen en tips uit met collega’s.

SIR Pharma cursus

Het wordt menens met de marktwerking in de farmaceutische zorg. De overheid treedt terug en partijen in de zorg stellen zich actiever op. Dit betekent dat betrokkenen voldoende kennis moeten hebben van de geneesmiddelenmarkt, haar regulering en de verschillende werkterreinen van betrokken partijen. Geen eenvoudige opgave gezien de vele belanghebbenden, de zichtbaar blijvende sturende hand van de Minister van VWS en het complexe publiek-private krachtenveld.

Masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

PAOFarmacie en de SIR zijn in 2013 met de Masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (MVB) gestart. Tijdens deze masterclass willen zij kennis overbrengen zodat (ziekenhuis)apothekers, die farmaceutische zorg leveren aan MVB - zowel thuiswonend als in een instelling - hun farmaceutisch zorg beter kunnen inrichten. Dit doen we door specifieke kennis over deze doelgroep te actualiseren en opgedane kennis direct toepasbaar te maken voor de praktijk van morgen.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl