Innovatief, deskundig en betrokken

Toetsgroep Klinische besluitvorming- Aanmelden

  • In overleg
  •  575,00 excl. BTW
  • Online
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Openbaar apothekers.
De toetsgroep wordt bij de KNMP voor 8 toetsingspunten geaccrediteerd (2 uur per bijeenkomst) in de categorie toetsing (kleinschalige nascholing met evaluatie van het individueel functioneren).

CanMEDs:
Farmaceutisch handelen: 80%
Kennis en wetenschap: 20%

Data:
Zodra voldoende apothekers zich voor de toetsgroep ingeschreven hebben, worden in overleg met de deelnemers 4 online bijeenkomsten gepland, verspreid over het jaar 2023.
De online bijeenkomsten duren van 9:30 tot 11:30 uur.

Docenten:
Dr. Bram Mertens (SIR)
Drs. Anne-Margreeth Krijger (SIR)
Drs. Valérie Meijvis (SIR)
Drs. Bas van de Steeg (Apotheek van Poppel)
Dr. Caroline van de Steeg (SIR)

Contact:
Caroline van de Steeg
c.vandesteeg@sirstevenshof.nl

In het kort:

Farmacotherapeutische kennis is de basis van het vak van openbaar apotheker. Er is een ruim aanbod aan scholing gericht op het bijhouden van kennis, onder andere gebaseerd op diverse behandelrichtlijnen. Het toepassen van die kennis bij casuïstiek in de praktijk bij de afhandeling van medicatiebewakingssignalen en/of in overleg met voorschrijvers vraagt echter meer. In de SIR toetsgroep klinische besluitvorming staat de zorgvraag van de patiënt in een casus centraal en leer je hoe je door informatieverzameling, probleemanalyse en afwegen van behandelopties tot (gezamenlijke) besluitvorming komt.

Een toetsgroep bestaat uit een vaste groep van 10 deelnemers. Dit kan een bestaande (intervisie)groep zijn, maar de groep kan ook uit individuele deelnemers samengesteld worden. Per bijeenkomst presenteren twee of drie deelnemers een voorbereide casus. Een ervaren gespreksleider begeleidt vervolgens een gestructureerde bespreking hiervan door de andere deelnemers. Een inhoudelijk expert vult het geheel inhoudelijk aan. Samen staan de gespreksleider en de inhoudelijk expert garant voor de kwaliteit van de toetsgroep.

Leerdoelen:
Na deze nascholing heeft de apotheker:

  • Kennis van de stappen in klinische besluitvorming.
  • Inzicht in het belang van de stappen in klinische besluitvorming en in de dilemma’s bij het toepassen ervan.
  • Vaardigheid in het toepassen van de stappen in klinische besluitvorming bij casuïstiek uit de eigen praktijk.

Programma:
De toetsgroep omvat vier online bijeenkomsten gedurende 2 uren in de ochtend, verspreid over een jaar. Drie van de bijeenkomsten hebben een bepaald thema, namelijk antistolling en CVRM, diabetes en leefstijl, en kwetsbare ouderen. Eén bijeenkomst heeft geen vooraf bepaald thema. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst bekijken de deelnemers een kennisclip over het stappenplan van klinisch redeneren.