Innovatief, deskundig en betrokken

SIR Praktijktraining Interventieonderzoek: ‘Apothekers verminderen geneesmiddelverspilling’

  • In overleg
  •  1.445,00 excl. BTW
  • In overleg
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Openbaar apotheker: 21,5 accreditatiepunt

CanMEDs:
Kennis en wetenschap: 60%
Samenwerking: 20%
Organisatie: 20%

Data:
Module A: Onderzoeksvraag (Maand 1) : in overleg
Module B: Methode  (Maand 2)
Module C: Werken met data (Maand 4)
Module D: Interpretatie van resultaten (Maand 7)
Module E: Publicatie onderzoek (Maand 9)

Docenten:
Dr. Mette Heringa (SIR)
Dr. Charlotte Bekker

Contact:
Mette Heringa
m.heringa@sirstevenshof.nl

In het kort:
In deze training gaan we een interventie implementeren in de apotheek die er voor zorgt dat de hoeveelheid verstrekte geneesmiddelen meer aansluit op het te verwachten verbruik van de patiënt. Dit doen we door (1) in een FTO werkafspraken te maken met voorschrijvers rondom de hoeveelheid te verstrekken medicatie én (2) door in de apotheek de te verstrekken hoeveelheid aan te passen op individuele aspecten van (de behandeling van de) patiënt. Bijvoorbeeld het volgende controlebezoek aan de arts, levensfase en verwachtingen van de patiënt rondom de hoeveelheid in te nemen medicatie.

Leerdoelen:
Het implementeren van een zorgproject om medicatieverspilling tegen te gaan, en daartoe:
– kennis hebben van de omvang en redenen van geneesmiddelenverspilling in Nederland;
– kennis hebben van verschillende interventies om geneesmiddelenverspilling tegen te gaan.

Het kunnen uitvoeren van kleinschalig farmaceutisch praktijkonderzoek in de eigen praktijk, en daartoe:
– het kunnen uitvoeren van een oriënterende literatuursearch;
– het formuleren van een relevante en praktisch uitvoerbare onderzoeksvraag;
– het kiezen van een geschikte onderzoeksmethode en het formuleren van passende uitkomstmaten;
– ​het opstellen van een onderzoeksprotocol, rekening houdend met de praktische uitvoering en wet- en regelgeving;
– het betrekken van alle relevante partijen bij de uitvoering van het onderzoek;
– het structureren en analyseren van de verzamelde gegevens;
– het interpreteren van de onderzoeksresultaten;
– het rapporteren van de onderzoeksresultaten voor de Nederlandse beroepspraktijk.

Download folder:
In de folder vindt u alle informatie en het programma.

Kosten:
€ 1.445,- excl. btw.
De training start bij minimaal 8 inschrijvingen. U kunt ook als groep van 8-10 deelnemers inschrijven; neem contact op voor de mogelijkheden en deelnamekosten.