Innovatief, deskundig en betrokken

Toetsgroep Parkinson – Aanmelden

  • In overleg
  •  495,00 excl. BTW
  • Online
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Apotheker: 2 uur per bijeenkomst (totaal 8 toetsingspunten)
Voor deelnemers van ParkinsonNet is deze toetsgroep voor herregistratie gelijkgesteld met deelname aan een MDO

CanMEDs:
Farmaceutisch handelen: 80%
Kennis en wetenschap: 20%

Data:
De data van 4 bijeenkomsten (op maandag of donderdag) worden in overleg vastgesteld
Elke bijeenkomst (online) duurt van 9:30 tot 11:30 uur

Docenten:
Dr. Caroline van de Steeg (SIR)
Clementine Stuijt, Punt voor Parkinson

Contact:
Caroline van de Steeg
c.vandesteeg@sirstevenshof.nl

In het kort:
Deze toetsgroep is bedoeld voor een vaste groep apothekers, die op van te voren vastgestelde data vier keer bijeenkomt om patiëntcasuïstiek te bespreken op basis van ervaringen uit de eigen praktijk. Elke deelnemer legt minimaal één keer een zelf voorbereide praktijkcasus ter bespreking voor aan de toetsgroep.

SIR organiseert deze  toetsgroep voor u, speciaal gericht op de ziekte van Parkinson. De toetsgroep bestaat uit 8 deelnemers. Het verdient aanbeveling om vóór deelname aan de toetsgroep minimaal de basiscursus van ParkinsonNet of Farmabuddy Parkinson gevolgd te hebben.

Leerdoelen:
Bevorderen van het klinisch farmaceutisch denken en handelen op het gebied van de behandeling bij de ziekte van Parkinson door middel van intercollegiale feedback, aangevuld met feedback van een expert.