Innovatief, deskundig en betrokken

SIR Dialoogtraining – Vorm van intervisie met focus op morele vragen | Aanmelden

 • In overleg
 •  995,00 excl. BTW
 • Fysiek (centraal of op locatie)
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
(Openbaar) apothekers, adviseurs, managers en leiders in de geneesmiddelsector; alumni SIR Pharma cursus
Accreditatie voor openbaar apothekers: 10 toetsingsuren (geldt als accreditatie voor  intervisie: 5×2 toetsingsuren voor 5 bijeenkomsten)

CanMEDs:
Samenwerking: 20%
Communicatie: 20%
Professionaliteit: 60%

Data:
Vijf bijeenkomsten in 2024, maandelijks na start | Data worden in gezamenlijkheid vastgesteld zodra er minimaal 7 deelnemers zijn.
De bijeenkomsten zijn onder voorbehoud gepland van 10-12 uur.

Locatie:
Centraal in het land of op locatie / incompany

Docenten:
Dr. Martine Kruijtbosch (SIR)

Contact:
Martine Kruijtbosch
m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl

De training brengt hoofd en hart in balans

In het kort:

 • Ben je professional, adviseur, bestuurder, manager of leider in de geneesmiddelensector, werkend op het snijvlak van veel disciplines en belangen, en heb je behoefte om te sparren over uiteenlopende vraagstukken in jouw werkveld?
 • Ben je nieuwsgierig naar jouw eigen vooronderstellingen en waarden en waarom die meestal ten grondslag liggen aan momenten dat je geraakt wordt en je twijfelt over een juiste houding of handeling?
 • Kom je graag in contact met collega’s in de farmaceutische zorgpraktijk / sector? Ben je op zoek naar wederkerigheid en nieuwe perspectieven? Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van de ander?

De SIR Dialoogtraining is daartoe een geschikte cursus. Het is een vorm van intervisie (moreel beraad) welke zich met name richt op morele vragen van deelnemers. Bijvoorbeeld ‘Tot hoever gaat je professionele autonomie in het afleveren van het juiste geneesmiddel?’, of ‘Wat betekent zorgvuldigheid in een samenwerking wanneer perspectieven/belangen botsen? Wat is zorgvuldigheid voor de ander hier?’ De training richt zich daarom niet op psychologisch gerichte vragen zoals dat veelal in reguliere intervisie gebeurt, zoals ‘Hoe komt het dat ik daar telkens zo op reageer?’, of ‘Hoe zou ik mijn houding kunnen aanpassen?’

De training is daarmee geschikt voor intervisiegroepen die verdieping willen. De training kan incompany.

Wij organiseren 5 dialooggesprekken van 2 uur verspreid over een periode van een half jaar. De vijf bijeenkomsten vinden plaats op een mooie locatie. De groep bestaat uit minimaal 7 en maximaal 8 gelijkgestemden. De onderwerpen voor deze bijeenkomsten worden ingebracht door de deelnemers zelf. Elke deelnemer levert een casus aan waarin hij/zij zelf betrokken was en waar iets voor hem/haar schuurde en er twijfel was ten aanzien van het goede handelen. Thema’s van de dialooggesprekken kunnen zijn samenwerken, communicatie, politieke speelveld, visie ontwikkeling, dilemma’s, passende zorg.

Leerdoelen:

 • Systematisch nieuwe ideeën en zienswijzen opdoen;
 • Je blinde vlekken ontdekken;
 • Bewust worden van het perspectief, argumenten en waarden van de ander;
 • Het eerder kunnen herkennen van situaties van (morele) twijfel en wat er voor jou schuurt;
 • Kunnen reflecteren op eigen waarden, redeneer- en besluitvormingsprocessen (eigen handelen);
 • Versterken van vaardigheden benodigd voor dialoog: uitstellen van oordelen/aannames, luisteren naar wat er letterlijk gezegd wordt, het socratisch bevragen (stellen van open vragen uit oprechte nieuwsgierigheid en niet-weten).

Gespreksleider is Dr. Martine Kruijtbosch:
Dr. Martine Kruijtbosch is gecertificeerd gespreksleider moreel beraad vanuit de VUmc landelijke training gespreksleiders Moreel Beraad (dilemma methode) en is tevens getraind gespreksleider socratische methode vanuit Het Socratisch Gesprek (Marlou Paridon). Vanuit haar promotieonderzoek ‘Moral dilemma’s of community pharmacists. Reflection on professional values (2021)’ heeft zij moreel beraad onderzocht. Vervolgens doceert zij professionaliteit en ethiek bij het Charlotte Jacobs Instituut (Vervolgopleiding Openbare Farmacie) en bij de Master Farmacie in Leiden en in Utrecht en voert zij in het kader daarvan geregeld moreel beraden uit. Daarnaast heeft zij moreel beraden uitgevoerd met apothekers binnen de kaderopleiding en met leefstijl apothekers.

Ervaringen van deelnemers:

 • De cursus heeft me het inzicht gegeven dat ik zelf bij zaken die schuren het antwoord in mezelf kan vinden waarom het me raakt én ook hoe ik dat op een juiste manier kan adresseren. De cursus begeleidt je om onder de oppervlakte te komen bij wat je aan vraagstukken in je werk tegenkomt en van daaruit boven de dagelijkse denkroutines uit te stijgen. – Beleidsadviseur eerstelijnszorg, farmacie

 • Ik heb Martine Kruijtbosch als een heel vaardige en wijze gespreksleider ervaren, waarbij zij ons aan de hand meenam en tegelijkertijd het ons zelf liet doen. En op belangrijke momenten gaf ze richting in het vinden van het juiste antwoord, anders zou ik nog steeds met veel vraagtekens rondlopen.
  – Beleidsadviseur eerstelijnszorg, farmacie
 • Door de cursus stel ik nu automatischer open vragen en vraag ik door. Ook heeft het me meer assertiviteit opgeleverd, als er iets schuurt voor mijn gevoel weet ik dat sneller te benoemen. Voor alle collega-apothekers is het goed om aandacht aan moreel beraad te besteden omdat het om veel meer gaat dan alleen de inhoud en wij apothekers snel geneigd zijn de inhoud in te schieten.  – Directeur in de geneesmiddelensector

Folder:
>> Download de folder
>> SIR Dialoogtraining in het kort