Innovatief, deskundig en betrokken

Farmabuddy module Parkinson

  • In overleg
  •  650,00 excl. BTW
  • In overleg
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Apotheker: 8,5 uur
Farmaceutisch consulent / assistent: bij SANA wordt accreditatie aangevraagd voor 6,5 scholingspunten in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)

CanMEDS:
Farmaceutisch handelen: 40%
Communicatie: 20%
Organisatie: 40%

Data:
In overleg

Docenten:
Clementine Stuijt, apotheker Punt voor Parkinson, UMCG
Jolanda van Gorkum, Parkinsonverpleegkundige Alrijne ziekenhuis Leiden
Een ervaren Farmabuddy

Contact:
Sonia Amini
s.amini@sirstevenshof.nl

In het kort:
Mensen met de ziekte van Parkinson hebben regelmatig en langdurig farmaceutische zorg nodig. Om deze farmaceutische zorg goed en efficiënt te regelen is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze samenwerking.

Farmabuddy’s zijn vaste contactpersonen in de apotheek voor patiënten, mantelzorgers en andere zorgverleners. Zij brengen de persoonlijke situatie van een patiënt in kaart, zijn laagdrempelig bereikbaar, houden vinger aan de pols en signaleren proactief eventuele problemen. Apothekers hebben daarnaast een belangrijke plaats in multidisciplinair overleg over de keuze van de farmacotherapeutische behandeling, die vaak complex is.

Deelname van apothekers aan deze module staat gelijk aan de startcursus van ParkinsonNet.

Deze module is bedoeld voor apothekers, farmaceutisch consulenten en/of apothekersassistenten die de farmaceutische zorg voor mensen met Parkinson willen verbeteren. Tijdens het onderwijs gaan we ervan uit dat deelnemers in de praktijk al met vaste contactpersonen (Farmabuddies) werken.
Mocht u nog niet met vaste contactpersonen werken, dan adviseren wij sterk om eerst de module Aan de slag met Farmabuddy te volgen.

Leerdoelen:
Na de cursus:
– kunt u opgedane kennis over de ziekte van Parkinson in de eigen praktijk toepassen;
– kunt u specifieke klachten/problemen bij de ziekte van Parkinson benoemen;
– kunt u de professionele richtlijnen en standaarden voor de farmaceutische patiëntenzorg aan Parkinson patiënten in de eigen praktijk toepassen;
– heeft u handvatten gekregen om een effectieve behandelrelatie op te bouwen en op integere, betrokken en oprechte wijze met de patiënt/mantelzorger te communiceren;
– bent u in staat om afspraken met behandelaar en andere Parkinson zorgverleners  t.b.v. begeleiding van de patiënt te maken;
– kunt u de Farmabuddyzorg voor mensen met de ziekte van Parkinson in uw eigen praktijk implementeren.

Download folder:
In de folder vindt u alle informatie over het programma (3 dagen), data, randvoorwaarden, en betalen per koppel of per extra zorgverlener.