Innovatief, deskundig en betrokken

Aan de slag met Farmabuddy

  • In overleg
  •  195,00 excl. BTW
  • In overleg
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Apotheker: 7 uur
Voor assistenten is bij het SANA accreditatie toegekend voor 7,5 scholingspunten in het
Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)

CanMEDS:
Communicatie: 60%
Organisatie: 40%

Data:
Data worden in overleg vastgesteld
Voor regionale trainingen maken we graag afspraken op maat

Docenten:
Dr. Caroline van de Steeg-van Gompel (SIR)
Sonia Amini BSc (SIR)

Contact:
Sonia Amini
s.amini@sirstevenshof.nl

In het kort:
Steeds meer patiënten in de apotheek hebben regelmatig en langdurig farmaceutische zorg nodig. Er zijn situaties waarin de patiënt moeite heeft met het managen van het medicatiegebruik, of waarin zorgvuldige afstemming met verschillende zorgverleners uit de eerste dan wel tweede lijn nodig is. Vaste contactpersonen in de apotheek (Farmabuddy’s) kunnen de farmaceutische zorg in deze situaties goed en efficiënt regelen.

Het Farmabuddyprogramma is bedoeld voor apotheekteams die daadwerkelijk aan de slag willen met het leveren van buddyzorg. Achter deze link zit een kort filmpje over wat Farmabuddy inhoudt.

De cursusmodule ‘Aan de slag met Farmabuddy’ is voor apotheekteams die nog niet met vaste aanspreekpunten (Farmabuddy’s) in de apotheek werken. Tevens voor extra medewerkers uit apotheken die al Farmabuddyzorg leveren.

Leerdoelen:
Na de cursusdag kan de deelnemer:
– direct starten met het opzetten van Farmabuddyzorg in de eigen apotheek;
– patiënten informeren en uitnodigen voor Farmabuddyzorg, daarbij de voordelen voor hun specifieke situatie benoemen en nagaan of het voor de patiënt ook past;
– een intakegesprek met een patiënt voeren met een duidelijke structuur;
– met individuele patiënten afspraken maken die passen bij hun persoonlijke situatie;
– een actieplan samenstellen waarin globaal weergegeven is wie uit het team welke noodzakelijke acties kan ondernemen voor het implementeren en volhouden van Farmabuddyzorg door het apotheekteam;
– andere zorgverleners informeren over Farmabuddyzorg in de apotheek;
– de juiste materialen en middelen samenstellen om Farmabuddyzorg voor te bereiden met het apotheekteam.