Nieuws

12 mei

Start ERA course 2022-2023 on 8 June 2022

With great enthusiasm we are pleased to inform you that the ERA-course 2022-2023 is open for registration.

The course will consist of four modules, which take place in 2022 and 2023

26 apr

Start SIR Pharma cursus najaar 2022

Module 2 "Betaalbare geneesmiddelen"van de SIR Pharma cursus voorjaar 2022 zit erop.

“Sterk inhoudelijk programma, waarbij alle facetten van de geneesmiddelensector aan bod komen, op een uitstekende en interactieve manier gebracht”.

Deze quote ontvingen we van een van de deelnemers via ons nieuwe online evaluatieformulier.

Met dank aan de sprekers van deze module @JoseeHulshof, @VincentvanDam @LonnekeTimmers, @JulietteZwaveling, @MartineKruijtbosch, de moderator @AnnemiekeFloor en natuurlijk alle deelnemers.

20 apr

Vacature bij SIR | HR Projectleider - 24 uur per week

Ben jij op zoek naar een tijdelijke Human Resources (HR) projectrol in een ambitieuze groeiende organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

22 Mar

Publicatie "Kwalen te lijf" is een feit

Vandaag, 22 maart 2022 is de publicatie van een nieuwe uitgave van de Consumentenbond genaamd "Kwalen te lijf" een feit. 

Het was een klus voor onze collega's Annemieke Floor-Schreudering en Linda Mulder-Wildemors, maar bij deze dus geklaard!

17 Mar

Masterstudent Romina Fakhry rond stage bij SIR af in de context van reductie van ongepast opioïdegebruik

Als resultaat ligt er nu een mooie interventie ter reductie van ongepast opioïdegebruik in de eerste lijn, vastgesteld door een expertpanel. Deze interventie zal vanaf september in de TRIO-3P-studie worden onderzocht op haalbaarheid in zo’n 40 huisartsenpraktijken/openbare apotheken. Interesse om mee te doen?

17 Mar

SIR Nieuwsbrief Maart 2022 met het thema Deprescribing

Deze maand een nieuwsbrief met het thema Desprescribing. 

23 feb

Vandaag afronding stage bij SIR van masterstudent Farmacie Sandra Fahem

Sandra heeft onderzocht welke zorg farmabuddy’s in de openbare apotheek verlenen aan patiënten in de palliatieve fase.

10 feb

Veel enthousiasme voor het onderwijs van Anne-Margreeth Krijger op de 2e dag van de Opleiding tot leefstijlapotheker

Het was een dag met nieuwe inzichten voor veel apothekers, die enthousiast vragen bleven stellen tot aan het einde. Kortom een zeer geslaagde opleidingsdag.

21 dec

Kerstreces en sluiting kantoor te Leiden

Wegens de feestdagen is het kantoor van SIR  te Leiden vanaf maandag 27 december t/m vrijdag 31 december 2021 gesloten. 

Dank voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. We zetten deze graag voort in 2022.

Wij wensen u fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling. 

07 dec

Afsluiting SIR Pharma cursus najaar 2021

Wederom, een groep deelnemers heeft afgelopen vrijdag de SIR Pharma cursus najaar 2021 afgerond.

In 3 modules van 2 dagen met top sprekers kwam de regulering van de geneesmiddelensector, het complexe publiek-private krachtenveld in de geneesmiddelvoorziening en het geneesmiddelenbeleid integraal aan bod. De interactie met de sprekers en tussen de deelnemers was groot door de verscheidenheid aan expertise en werkplekken van de deelnemers (zorgverzekeraar, apotheekketen farmaceutische bedrijven, overheid, brancheorganisaties, en aanverwante organisaties).

18 nov

Verdediging proefschrift

Dr. Martine Kruijtbosch is gisteren gepromoveerd op haar proefschrift “Moral dilemmas of community pharmacists. Reflection on professional values”.

17 nov

Toetsgroep Parkinson

Op 15 november was de tweede bijeenkomst van onze eerste Toetsgroep Parkinson voor openbaar en poliklinisch apothekers. Drie deelnemers presenteerden dilemma’s en vragen aan de hand van een complexe casus uit hun eigen praktijk. Collega’s stelden verhelderende vragen en deelden hun analyses, ideeën en tips, bijvoorbeeld over het nog gedetailleerder uitvragen van de situatie van een patiënt en uiteraard over de farmacotherapeutische mogelijkheden. Clementine Stuijt stond met haar expertise borg voor de inhoudelijke kwaliteit. Caroline van de Steeg was gespreksleider.

10 nov

Intraprofessionele cursusdag - in kader van zorg rondom oncologische patiënten, een succes

Gisteren heeft de eerste Intraprofessionele cursusdag “Samenwerking tussen openbaar apotheker en apotheker in het ziekenhuis. Het zorgpad van een oncologische patiënt in de palliatieve fase” plaatsgevonden. Deze cursusdag is georganiseerd door de VJA, JongNVZA, KNMP, NVZA en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en brengt openbare, poliklinische en ziekenhuisapothekers in opleiding samen met als streven een verbeterde samenwerking tussen deze zorgverleners in de zorg voor oncologische patiënten.

28 okt

Brug tussen wetenschap en praktijk in Make-it

Het Make-it consortium begeleidt apothekers bij het implementeren van interventies om de therapietrouw van patiënten te bevorderen. Als implementatie adviseur verzorgde onze collega Caroline van de Steeg samen met anderen van het consortium een workshop waarbij kennis uit de implementatie wetenschappen werd gekoppeld aan ervaringen uit de praktijk. De resultaten worden verwerkt in een hulpmiddel om nieuwe proeftuinen te ondersteunen bij het (plannen van) hun implementatie.

 

27 aug

Deze week gestart: Pilotonderzoek naar "desprescribing" bij ouderen met een medicijnrol

Dit betreft een onderzoek van SIR collega Gert Baas binnen zijn promotieonderzoek op dit onderwerp.

27 aug

SIR Moreel beraad deze week in het Pharmaceutisch Weekblad

Download wat het PW-redactioneel erover schrijft.

Download hier het artikel 'Moreel beraad. Leren refelecteren op ethische dilemma's' (Bron: Pharmaceutosch Weekblad nr 34, 2021).

Meldt u aan voor een SIR Moreel beraad indien u interesse heeft om uw eigen ervaren moreel dilemma / niet pluis gevoel gezamenlijk te onderzoeken.

27 aug

SIR Nieuwsbrief Augustus 2021 is deze week verstuurd

Lees de SIR Nieuwsbrief Augustus 2021 met ons cursusaanbod voor het najaar 2021.

12 jul

SIR nauw betrokken bij ontwikkeling recent geautoriseerde KNMP-richtlijn Consultvoering

Onze SIR-collega’s Valerie Meijvis, Linda Mulder en Adrianne Faber werkten de afgelopen jaren nauw met de KNMP samen aan de ontwikkeling van de eerste KNMP-richtlijn consultvoering.

We zijn dan ook verheugd dat deze richtlijn nu is geautoriseerd en wordt opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg! Zie het KNMP nieuwsbericht.

21 jun

Nieuwe tweedaagse SIR Blended cursus 'Deprescribing - Aan de slag in de praktijk'

Download.hier het programma voor 14 september & 26 oktober.

18 mei

Dr. Bram Mertens heeft de PRISMA-publicatieprijs 2020 ontvangen!

Deze prijs kent het bestuur jaarlijks toe aan de auteur van de beste internationale peer reviewed publicatie in 2020 over innovatief farmaceutisch praktijkonderzoek, die een voor de Nederlandse farmaceutische praktijk relevante vraagstelling beantwoordt.

 

29 apr

Resultaten PAM-peiling ‘Zorg voor mensen met dementie in de apotheek’

Hoewel er steeds meer thuiswonende patiënten met dementie zijn, hoor je nog niet vaak over zorg aan deze doelgroep vanuit de apotheek. De farmacotherapeutische behandelmogelijkheden bij dementie zijn beperkt, maar veel thuiswonende dementiepatiënten gebruiken wel andere medicatie. Uit PAM-peiling van SIR blijkt dat apotheekteams deze patiënten nog onvoldoende opmerken. 

06 apr

Vacature Onderzoeksmedewerker farmaceutisch praktijkonderzoek

Heb jij interesse in eerstelijns farmaceutische patiëntenzorg? Wil je als onderzoeks-medewerker bijdragen aan onderzoeken gericht op het verminderen van ongewenst geneesmiddelgebruik?

Solliciteer dan bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. 

12 Mar

Anne-Margreeth Krijger tijdens het KNMP voorjaarscongres op 9 maart jl.

De rol van de apotheker binnen de diabeteszorg stond tijdens haar presentatie centraal. De oproep was om te blijven investeren in de kennis over (nieuwe) geneesmiddelen bij diabetes, in de relatie met de patient (via consultvoering) en in de relatie met de andere zorgverleners (onderdeel van een multidisciplinair zorgteam). Want daar gaat de apotheker het verschil maken! Wilt u een cursus van haar volgen?

05 Mar

DISCARDt-project online bijeenkomst op maandag 12 april 2021

Hoe kunnen openbaar apothekers - samen met andere zorgverleners - bijdragen aan het minderen en stoppen (‘deprescribing’)  van medicatie bij oudere patiënten met diabetes mellitus of cardiovasculaire aandoeningen?

04 Mar

Ronde Tafel Diabeteszorg: Werkgroep Leefstijlinterventie

Anne-Margreeth Krijger wordt de voorzitter van de nieuwe Werkgroep leefstijlinterventies die de Rondetafel Diabeteszorg in oprichting heeft. Ze heeft zich de laatste jaren vanuit haar vak als apotheker ontwikkeld tot een gezaghebbende leefstijlonderzoeker en is bedenker van de term Diabetypering. In 2020 werd ze tijdens het jaarcongres van Arts en Leefstijl uitgeroepen tot leefstijlprofessional van het jaar.

08 feb

Farmabuddy: ook Parkinsonpatiënten zeer tevreden met deze zorg

Onze eindrapportage van de evaluatie van Farmabuddyzorg bij de ziekte van Parkinson is gereed. Er is gekeken naar de mate van implementatie in de apotheken, naar de aard van de verleende zorg, de tevredenheid van patiënten en het resultaat van deze zorg. Onze conclusie is dat Farmabuddyzorg ook voor deze doelgroep waardevol is zowel richting de patiënt als in de zorgketen. Wilt u de rapportage ontvangen? Neem dan contact op met Caroline van de Steeg (c.vdsteeg@sirstevenshof.nl)

21 dec

Kennisdocumenten 'Minderen en stoppen van medicatie' beschikbaar

De module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ is beschikbaar. Deze module is onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. Onderdeel van de module zijn kennisdocumenten over 10 geneesmiddelgroepen die veel gebruikt worden door (kwetsbare) ouderen.

17 nov

ZonMw-subsidie voor deprescribing-onderzoek

Het onderzoeksvoorstel Medicatie-optimalisatie met focus op afbouwen bij kwetsbare ouderen met medicatie op rol is door ZonMw gehonoreerd. SIR gaat samen met onder andere de Universiteit Utrecht en het LUMC onderzoeken of een medicijngesprek door de apotheker kan bijdragen aan het verantwoord minderen of stoppen van medicijnen ('deprescribing') bij kwetsbare ouderen.

29 okt

ZonMw start met onderzoeksprojecten voor verbetering therapietrouw onder leiding van het Make-it consortium.

ZonMw honoreert vier onderzoeksprojecten gericht op het verbeteren van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. Dit blijkt uit een publicatie op de website van ZonMw. Bij de vier onderzoeksprojecten zijn onder meer apothekers en apotheken betrokken.

28 sep

Apotheker/Onderzoeker Anne-Margreeth Krijger is verkozen tot ‘Leefstijlprofessional van het jaar’.

Met heel veel trots en plezier kunnen wij u mededelen dat Anne-Margreeth Krijger (Openbaar apotheker/ Onderzoeker, rechts op de foto) is verkozen tot ‘Leefstijlprofessional van het jaar’. De Vereniging Arts en Leefstijl heeft haar verkozen, omdat ze leefstijlgeneeskunde wetenschappelijk onderbouwd inzet als behandelstrategie bij type-2 diabetes. Onder meer is zij projectleider van een haalbaarheidsstudie uitgevoerd rondom diabetes subtypering en leefstijl als medicijn voor type 2 diabetespatiënten – uitgevoerd samen met andere zorgprofessionals binnen samenwerkingsverband Stevenshof.

24 sep

Onderzoek naar communicatie bij medicatiewissel

Welke strategieën kunnen apotheekteams helpen bij – soms lastige – gesprekken met patiënten over een medicatiewissel?

24 sep

Nieuw: SIR Moreel Beraad online

“Een dilemma casus het hoofd bieden”. SIR Moreel Beraad online. Schrijf u nu in. Start vanaf 26 oktober.

24 sep

De Diabetes wereld Draait Door

Apotheker Anne-Margreeth Krijger en kaderhuisarts diabetes Suzanne Bakker gaan in 'De Diabeteswereld Draait Door' in op de aanpak van overbehandeling van de oudere patient met diabetes type 2.

01 sep

Nieuws over de focusgroepstudie van het DISCARDt-consortium

In het DISCARDt-project zijn openbaar apothekers actief met minderen en stoppen van medicatie.

Wat is voor de patiënten van belang bij deprescribing van diabetes- en cardiovasculaire medicijnen?

• Vertrouwen in (de samenwerking van) zorgverleners; dit is de basis.

• Inzicht in veranderende persoonlijke behandeldoelen en streefwaarden

• Patiënten die liever niet stoppen met bepaalde medicijnen, willen dit soms toch overwegen als hun arts dit voorstelt.

07 jul

OpFRIS dag Diabetes type 2 online-editie module 1 & 2 op 15 en/of 29 september 2020

Aankomende september is het wederom mogelijk de online-editie van de OpFRIS Diabetes type 2 cursus te volgen!

Voor beide modules direct inschrijven en betalen: Klik hier

07 jul

U kunt zich nu aanmelden voor de najaarsversie SIR Pharma cursus 2020

Op veler verzoek wordt in het najaar een tweede SIR Pharma cursus 2020 gehouden. 

Meer informatie in de brochure

Inschrijven voor de gehele cursus hier mogelijk. 

Inschrijven per module hier mogelijk

18 mei

Dr. Sanne Verdoorn wint Prisma Publicatie prijs

De jaarlijkse publicatieprijs van de Stichting PRISMA is dit jaar toegekend aan dr.Sanne Verdoorn voor haar artikel "Effects of a clinical medication review focused on personal goals, quality of life, and health problems in older persons with polypharmacy": a randomised controlled trial. Verdoorn en collega’s publiceerden de DREAMeR-studie in het internationaal befaamde tijdschrift PLOS Medicine. De jury prijst de gekozen methodologie, een gerandomiseerde gecontroleerde studie, en het gebruik van gestandaardiseerde gevalideerde instrumenten om uitkomsten te meten.

12 mei

Maatregelen i.v.m. Corona virus

De aangescherpte maatregelen van de overheid om het risico op verspreiding van het Coronavirus te beperken, heeft de SIR doen besluiten om alle geplande nascholingen t/m 1 juni 2020 op te schorten. Wel zijn we ondertussen bezig met het ontwikkelen van online cursussen. Mocht u hierover nadere informatie wensen, zie onze contactgegevens.

04 mei

Desprescribing bij diabetes, apothekers actief met het minderen van medicatie.

Ons artikel in het Pharmaceutisch Weekblad vat samen wat er al bekend is en geeft een overzicht van de lopende onderzoeken van de DISCARDt-groep (https://www.discardt.nl). Hierbij het artikel.

20 feb

Consortium TAPTOE (Tackling And Preventing The Opioid Epidemic): SIR zoekt promovendus.

Lees hier de vacaturetekst. We zijn benieuwd naar jouw reactie. 

27 jan

ERA Course, Module D, 4 - 6 March 2020

After a successful module C herewith the program of module D of the ERA course 2019-2020. Registering for this module still possible.

12 dec

Lees hier de blog van Anne-Margreeth Krijger over Diabetypering

Blog van Anne-Margreeth Krijger over "diabetypering"en hoe iemand 14 onnodig insuline heeft gespoten. Klik hier.

21 nov

Verbeter de therapietrouw van uw patiënten: proeftuinen gezocht!

Het Make-It consortium begeleidt de proeftuinen vanaf de projectidee-fase tot aan de afronding, ontwikkelt het instrumentarium, evalueert de proeftuinen en ondersteunt in het verder verspreiden van de opgedane kennis. Het consortium bestaat uit de volgende partijen: Nivel/Universiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Radboudumc, Amsterdam UMC locatie VUmc, Hogeschool Utrecht, Instituut Verantwoord Medicijngebruik en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

28 okt

Apothekersassistente, Cynthia Kooij, vertelt over haar ervaringen als Buddy voor patiënten met Parkinson

Cynthia van der Kooij, apothekersassistente bij Academische Apotheek Stevenshof, vertelt over haar ervaringen als farmabuddy voor parkinsonpatiënten. Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben door lichamelijke klachten en een complex medicatiegebruik baat bij intensieve farmaceutische zorg. In de regio Leiden worden zij daarom gekoppeld aan een farmabuddy, zoals eerder gebeurde met patiënten in de palliatieve fase.

29 aug

Publicatie rapport Receptinterventies Relevantiebepaling

Openbaar apothekers voeren jaarlijks 1,9 miljoen relevante receptwijzigingen uit. Dat blijkt uit onderzoek van SIR dat Ellen van Loon op 21 mei presenteerde tijdens het PRISMA-symposium. Lees hier het volledige rapport. 

12 aug

Apotheker Selcan Findik over het farmabuddy project

In de palliatieve en terminale fase gaan zorgvragen vaak ook over medicatie en hulpmiddelen. Sinds 2016 biedt een aantal apotheken het Farmabuddy-project aan. Hiermee krijgt de patiënt vaste contactpersonen in de apotheek. In Amsterdam werken inmiddels vier apotheken hiermee. Zo ook apotheek Medicijnman in deUtrechtsestraat. Selcan Findik, de beherend apotheker vertelt erover.

22 jul

Het Make-It Consortium start 1 juli 2019 en begeleidt proeftuinen ter bevordering van therapietrouw in de praktijk.

Veel patiënten slagen er nog niet hun medicatie optimaal te gebruiken. Ondanks het groeiende aantal interventies en innovaties om de therapietrouw te bevorderen, lukt het maar mondjesmaat om deze in de praktijk ook grootschalig toe te passen. Hoe kunnen we het geneesmiddelengebruik, de therapietrouw, in de praktijk verbeteren? Het Make-It Consortium, met experts uit verschillende zorgdisciplines, buigt zich vanaf 1 juli over deze vraag.

04 jul

Promotie Bram Mertens op 3 juli 2019

De bevindingen in dit proefschrift bevestigen de aanname, dat medicatie op rol vanuit verschillende perspectieven belicht, ondersteunend is in het medicatiebeheer en gebruik van de patiënt, met name voor patiënten met een ordeningsprobleem. 

26 jun

Vacature (openbaar) apotheker of (huis)arts 16-24 uur / week

Bekijk hier de vacature

14 jun

SIR gaat gebruik van opiaten onderzoeken

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is onderdeel van een nieuw consortium dat het gebruik van verslavende pijnstillers in Nederland gaat onderzoeken. Het consortium ontvangt voor dit onderzoek subsidie van wetenschapsfinancier NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Onderzoeksleider Marcel Bouvy van de Universiteit Utrecht: “Het gebruik van opiaten is de afgelopen jaren uit de hand gelopen.” Lees verder: 

27 mei

Apothekers wijzigen jaarlijks 1,9 miljoen keer recepten

Openbaar apothekers voeren jaarlijks 1,9 miljoen relevante receptwijzigingen uit. Dat blijkt uit onderzoek van SIR dat Ellen van Loon op 21 mei presenteerde tijdens het PRISMA-symposium. De resultaten zijn ook gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad van 24 mei jl.

21 mei

Mette Heringa wint de Prisma Publicatieprijs 2018

De PRISMA-publicatieprijs (beste wetenschappelijke publicatie in 2018 op het gebied van farmaceutisch praktijkonderzoek) is vandaag uitgereikt aan onze collega Mette Heringa. Zij krijgt dit voor haar artikel “Preferences of Patients and Pharmacists with Regard to the Management of Drug-Drug Interactions: A Choice-Based Conjoint Analysis”. Van harte gefeliciteerd Mette........

14 Mar

Promotie Sanne Verdoorn op 13 maart jl.

Het effectief inzetten van een medicatie- beoordeling leidt tot minder klachten, minder pillen en een hogere kwaliteit van leven, en is naar alle waarschijnlijkheid kostenbesparend. Dat concludeert Dr. Sanne Verdoorn in haar proefschrift ‘Clinical medication review: one step beyond’

14 Mar

KNMP voorjaarscongres op dinsdag 12 maart

Dr. Caroline van de Steeg verzorgt een pitch over farmabuddy palliatieve en terminale zorg......

11 Mar

Bezoek Minister Bruins

Vandaag heeft Minister Bruins onze Academische apotheek en SIR bezocht.
In een vrij kort tijdsbestek heeft hij een rondleiding door de apotheek gedaan en vervolgens heeft een aantal medewerkers hem geïnformeerd over onze belangrijkste zorgprojecten.
Het was een leuk en constructief samenzijn.

14 feb

SIR Farmabuddy Parkinson cursus krijgt 1250ste SANA keurmerk

Afgelopen dinsdag werden we verrast door een bezoek van de Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA). De accreditatie aanvraag voor de SIR Farmabuddy Parkinson cursus bleek de 1250e SANA toekenning te zijn. Onze collega Linda Mulder, tevens de moderator van deze cursus, mocht de prijs in ontvangst nemen. Aanmelden voor de nieuwe cursus (data: 3 juni, 2 september en 4 november 2019) in de regio Utrecht is reeds mogelijk.

08 jan

SIR ERA Cursus 2019-2020 – start in mei.

Op 8 mei van dit jaar starten we weer met een nieuwe serie modules van de ERA cursus 2019-2020. Inschrijving nu mogelijk. 

 

01 okt

Minister Bruins: apothekers mogen samenwerking meer opzoeken.

Als apothekers de samenwerking in de eerste lijn meer opzoeken, draagt dat bij aan goede kwaliteit van zorg. Dit zei minister Bruins van Medische Zorg en Sport tijdens de laatste StiPCO-dag op donderdag 27 september in Rotterdam. 

25 sep

Mooi voorbeeld van medicatiebeoordeling!

Artikel geschreven door Henk-Frans Kwint, Sanne Bakker-Verdoorn en Olga van Vemde.....

31 jul

Gebruik van oxycodon

Onze collega Marcel Bouvy, tevens hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg.....

19 jul

Nieuwe cursussen bij SIR na de zomer!

  • FRIS Consult-cursus Diabetes 2018-2019 start op 8 november 2018 in de regio Zwolle. Wilt u een teamtraining in consultvoering? 
  • Farmabuddy Parkinson scholing najaar 2018 start op 17 september 2018 in de regio Leiden. Naast onze cursus Farmabuddy voor palliatieve patiënten nu ook deze cursus voor de Parkinson-patiënt.  

28 jun

Voor scholing van farmabuddy's bent u bij SIR aan het goede adres!

Veel aandacht deze week voor de SIR Farmabuddy nascholingscursussen. 

18 jun

Opening academische apotheek Stevenshof 15 juni 2018

Lees verder

18 mei

Vacature Liaisonapotheker

Lees verdere informatie...

03 mei

Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker

Lees bijgevoegd artikel uit het Pharmaceutisch Weekblad. 

12 apr

FRIS Masterclass Diabetes

Lees het artikel op pagina 10-11 van het VJA magazine Stap voor stap op weg naar betere diabeteszorg......

11 apr

Minister Bruins erg tevreden over resultaten Farmabuddy

23 jan

Eéndaagse OpFRIS cursus Diabetes 29 mei 2018

14 dec

Eindrapport Farmabuddy project 2016-2017

Het eindrapport betreft de ervaringen van 16 apotheekteams met intensieve farmaceutische zorg aan palliatieve en terminale patiënten door apotheekbuddy’s. 

23 nov

Vervolg Farmabuddy nascholing - Intensieve farmaceutische zorg aan palliatieve en terminale patienten

Apotheekteams kunnen zich bij mevrouw Amini (s.amini@sirstevenshof.nl) aanmelden voor een nieuwe driedaagse nascholing in januari 2018.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief