Innovatief, deskundig en betrokken

Optimaliseren van medicatiegebruik bij ouderen: 15 aanbevelingen

Op 14 mei is het rapport ‘Optimaliseren van medicatiegebruik bij ouderen’ door minister Pia Dijkstra van VWS aan de Tweede Kamer gestuurd (Geneesmiddelenbeleid | Tweede Kamer der Staten-Generaal). SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, het Nivel en de Universiteit Utrecht schreven dit onderzoeksrapport in opdracht van het ministerie van VWS. Het rapport laat het belang van interventies gericht op veilig en effectief medicatiegebruik bij ouderen zien en gaat in op knelpunten. De bevindingen zijn gebaseerd op database-onderzoek, vragenlijstonderzoek en groepsinterviews onder eerstelijns zorgverleners en patiënten. De bevindingen leiden tot 15 aanbevelingen verdeeld over vijf thema’s:

  • Medicatiebeoordelingen en andere interventies
  • Patiënt centraal & samen beslissen
  • Samenwerking, organisatie en communicatie
  • Gegevensuitwisseling en -vastlegging
  • Vergoeding

Om samen met alle betrokken partijen het medicatiegebruik bij ouderen te optimaliseren!

>> Het rapport is ook hier downloaden