Innovatief, deskundig en betrokken

Symposium 30 jaar SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Op 13 april vierde SIR haar 30 jarig jubileum met het Symposium “Bewogen in beweging”.
Bijna 70 deelnemers, allen SIR relaties uit de farmaceutische zorgsector, kwamen samen in de prachtige zaal van de Mariënhof te Amersfoort.

Annemieke Floor, directeur van SIR, opende als voorzitter de middag en nam ons mee in de ontstaansgeschiedenis van SIR. In 1992 werd stichting SIR (Stevenshof Institute for Research) als zusterorganisatie van apotheek Stevenshof opgericht, in nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht. In 2005 werd SIR omgedoopt tot SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. Als expertisecentrum voor farmaceutische zorg en beleid kreeg SIR als doel veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. SIR doet dit door de farmaceutische zorgpraktijk, wetenschap, onderwijs en beleid voortdurend te verbinden en alle betrokkenen in de geneesmiddelensector samen te brengen.

Annemieke benadrukte dat het altijd de mensen zijn die het doen. Bewogen mensen kunnen belangrijke bewegingen veroorzaken. We kijken daarom dankbaar en met trots terug op het Symposium. We zien uit naar een toekomst waarin we elkaar blijven inspireren om de veranderingen in de farmaceutische zorg te brengen die nodig zijn.

Meer over het symposium vindt u bij onze rubriek SIR Nieuwsbrieven in de SIR Nieuwsbrief April 2023.