Innovatief, deskundig en betrokken

Vijf nieuwe kennisdocumenten beschikbaar: antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, anti-epileptica en opioïden

Bij de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen is in 2020 de algemene module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ gepubliceerd. Deze module biedt handvatten aan voorschrijvers, apothekers en patiënten om het minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiënten (≥ 70 jaar) in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Het primaire doel van minderen en stoppen van medicatie is het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van leven en gezondheidswelzijn van de individuele patiënt.

Om praktisch aan de slag te kunnen gaan met het minderen en stoppen van geneesmiddelgroepen die regelmatig aan ouderen worden voorgeschreven, waren er in 2020 al tien kennisdocumenten ontwikkeld. Recent zijn er vijf nieuwe kennisdocumenten ontwikkeld. Deze documenten zijn geschreven door apothekers van SIR, vastgesteld door de kernwerkgroep bestaande uit SIR, KNMP, NHG, Ephor en NVKG en meegelezen door diverse experts uit het veld.

De vijf nieuwe kennisdocumenten zijn nu beschikbaar en betreffen de geneesmiddelgroepen:
– antidepressiva
– antipsychotica
– benzodiazepinen
– anti-epileptica
– opioïden

In deze kennisdocumenten staan overwegingen beschreven om wel of juist niet te stoppen, welk bewijs er bekend is over het stoppen of minderen van deze geneesmiddelgroep bij ouderen en stappenplannen voor afbouw. Daarnaast wordt er patiënt informatie geplaatst over het afbouwen van deze geneesmiddelgroepen op de websites van thuisarts.nl en apotheek.nl.

>> Raadpleeg hier de vijf nieuwe kennisdocumenten