Innovatief, deskundig en betrokken

Nascholing Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV) | Apeldoorn

  • 11 november 2024
  •  395,00 excl. BTW
  • Apeldoorn
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Openbaar en poliklinisch apotheker die GDV zorg leveren: 6,5 uur

CanMEDS:
Farmaceutisch handelen: 20%
Organisatie: 60%
Professionaliteit: 20%

Data:
11 november 2024

Docenten:
Dr. Bram Mertens (SIR), openbaar apotheker bij apotheek Vleuten te Vleuten en onderzoeker bij
het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. Hij is gepromoveerd op het
onderwerp medicatie op rol voor de zelfstandig wonende oudere. Hij is één van de auteurs
van de herziening van de KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een
geïndividualiseerde distributievorm’.

Contact:
Bram Mertens
b.mertens@apotheek-vleuten.nl

In het kort:
Geïndividualiseerde distributievorm (GDV), ook wel medicatie op rol genoemd, is een manier om de patiënt met ordeningsproblemen te helpen bij de inname van zijn geneesmiddelen. De KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ is herzien. Vraagt u zich af of alle (herziene) aanbevelingen goed en efficiënt zijn geïmplementeerd?

De nascholing heeft een interactieve opzet. Tips en kennis worden afgewisseld met theorie en data uit praktijkonderzoek. Het vergroot uw kennis over de aanbevelingen en biedt u tips om het eigen GDV-proces te verbeteren. Aan het einde van de dag weet u de sterke en zwakke plekken van het GDV-proces in uw eigen apotheek. Zo weet u wat te doen om zowel aan de aanbevelingen van de KNMP-richtlijn te voldoen als het proces efficiënt in te richten.

Voor deze cursus wordt organisatorisch samengewerkt met SPITS Apeldoorn.

Leerdoelen:
Verwerven van kennis van en krijgen van inzicht in:
– hoe het zelfmanagement van de patiënt met ordeningsproblemen het beste in stand kan worden gehouden;
– hoe het GDV-proces georganiseerd en geborgd wordt in de apotheek;
– het belang van het apotheekinformatiesysteem met betrekking tot medicatiebewaking bij geïndividualiseerde distributievormen;
– hoe om te gaan met wijzigingen in de GDV;
– risico’s in het GDV-proces.

Download folder:
In de folder vindt u alle informatie inclusief de randvoorwaarden.