Innovatief, deskundig en betrokken

Farmabuddy module Dementie

  • In overleg
  •  395,00 excl. BTW
  • In overleg
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Apotheker: 7,5 uur kleinschalig interactief
Farmaceutisch consulent / assistent: accreditatie aangevraagd voor 7,5 scholingspunten in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)

CanMEDS:
Farmaceutisch handelen: 40%
Communicatie: 40%
Samenwerking: 20%

Data:
Data worden in overleg vastgesteld

Docenten:
Dr. Caroline van de Steeg (SIR)
Marieke Zeeman, internist ouderengeneeskunde, klinisch farmacoloog, Deventer Ziekenhuis
Trainer via DementieNet

Contact:
Caroline van de Steeg
c.vandesteeg@sirstevenshof.nl

In het kort:
Het aantal mensen met dementie in onze samenleving stijgt snel als gevolg van de vergrijzing. Diverse zorgverleners zijn betrokken bij de zorg voor deze patiënten, zoals de huisarts, de thuiszorg en vaak een casemanager. Ook de openbaar apotheker en het apotheekteam zijn partners in het zorgteam. Er zijn weliswaar weinig medicijnen die iets aan de aandoening kunnen verbeteren. Maar veel thuiswonende mensen met dementie gebruiken wel andere medicatie waarbij farmaceutische patiëntenzorg nodig is. Bijvoorbeeld het begeleiden bij het juiste gebruik van de medicatie en het voorkómen van gebruik van medicatie die de klachten van dementie kan verergeren. Ook kan het apotheekteam bijdragen aan vroegsignalering, omdat mensen met dementie in een vroeg stadium vaak nog zelf in de apotheek komen.

Een Farmabuddy is een vaste contactpersoon in de apotheek voor patiënten, mantelzorgers en andere zorgverleners. Zij brengt de persoonlijke situatie van een patiënt in kaart, is laagdrempelig bereikbaar, houdt vinger aan de pols en signaleert proactief eventuele problemen. Zo wordt de Farmabuddy een vertrouwd gezicht voor de persoon met dementie.

Voorafgaand aan de cursusdag volgen deelnemers de tips voor GOED omgaan met dementie en minimaal één online training op www.samendementievriendelijk.nl (samen ca. 30 minuten).

Deze module is bedoeld voor apothekers, farmaceutisch consulenten en/of apothekersassistenten die de farmaceutische zorg voor mensen met dementie willen verbeteren. Tijdens het onderwijs gaan we ervan uit dat deelnemers in de praktijk al met vaste contactpersonen (Farmabuddies) werken.
Mocht u nog niet met vaste contactpersonen werken, dan adviseren wij sterk om eerst de module Aan de slag met Farmabuddy te volgen.

Leerdoelen:
Na de cursus:
– kunt u tekenen van dementie herkennen en weet u waar u op moet letten bij het communiceren met iemand met dementie;
– kunt u verschillende vormen van dementie en vaak voorkomende klachten en problemen benoemen;
– weet u welke geneesmiddelen gebruikt worden bij de behandeling van dementie;
– weet u welke geneesmiddelen verslechtering van de cognitieve functie kunnen veroorzaken;
– weet u op welke gebruiksproblemen u alert moet zijn bij mensen met dementie;
– weet u welke andere zorgverleners welke rol hebben bij mensen met dementie;
– kunt u andere zorgverleners adviseren over haalbare toedienwijzen en -tijden;
– weet u hoe u in de apotheek aan de slag kunt om een bijdrage te leveren aan de eerstelijnszorg voor mensen met dementie.

Download folder:
In de folder vindt u alle informatie over het programma, data, randvoorwaarden en betalen.