Innovatief, deskundig en betrokken

Deprescribing cursus – Aan de slag in de praktijk

  • In overleg
  •  775,00 excl. BTW
  • Utrecht
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Openbaar en poliklinisch apotheker: 12 uur (6 uur per dag)

CanMEDS:
Farmaceutisch handelen: 30%
Communicatie: 30%
Organisatie: 20%
Samenwerking: 20%

Data:
In overleg

Docenten:
Dr. Henk-Frans Kwint (SIR)
Dr. Sanne Bakker-Verdoorn (SIR)
Dr. Adrianne Faber (SIR)

Contact:
Sanne Bakker-Verdoorn
s.bakker@sirstevenshof.nl

In het kort:
Deze cursus biedt u praktische handvatten om de aanbevelingen uit de herziene richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen in uw eigen apotheek of samenwerkingsverband. We gaan tijdens twee cursusdagen praktisch in op het verantwoord afbouwen van medicatie op basis van praktijkcasus, consultvoering bij deprescribing en de samenwerking met andere zorgverleners.
Tussen de twee cursusdagen zitten 6-8 weken, zodat u direct aan de slag kunt met de opgedane kennis.
Voorbeeldvragen die aan bod komen zijn: Hoe pas ik de verschillende kennisdocumenten en tools toe bij deprescribing? Hoe pak ik de STOP-MFB’s aan? Hoe overtuig ik mijn mede-zorgverleners over het belang van deprescribing? Hoe ga ik om met klinische dilemma’s bij een medicatiebeoordeling gericht op deprescribing?

Leerdoelen:
De cursusdagen zijn opgedeeld in drie verschillende thema’s: inhoudelijke verdieping, consultvoering en organisatie.

Na deze cursus bent u beter in staat om:

qua inhoudelijke verdieping:
– de inhoud van de kennisdocumenten van de tien verschillende geneesmiddelgroepen in de praktijk toe te passen bij de uitvoering en monitoring van deprescribing bij ouderen;
– een farmacotherapeutisch behandelplan op te stellen, inclusief prioritering en monitoring van acties, bij een medicatiebeoordeling die gericht is op deprescribing;

qua consultvoering:
– in een gesprek met de patiënt het onderwerp deprescribing ter sprake te brengen en inzicht te krijgen in de wensen van de patiënt op dit gebied;
– in een gesprek met de patiënt over deprescribing de geschikte consultvaardigheden en tools in te zetten voor het bespreken van voor- en nadelen/risico’s;
– te reflecteren op zijn/haar eigen communicatievaardigheden bij deprescribing consulten;

qua organisatie:
– belemmerende en bevorderende factoren m.b.t. deprescribing te herkennen bij uzelf en bij de medezorgverleners (in uw eigen samenwerkingsverband);
– een plan van aanpak op te stellen om in de eigen apotheek actief aan de slag te gaan met deprescribing;
– samenwerkingsafspraken te maken over deprescribing met mede-zorgverleners.