Farmabuddy module Parkinson | 1 nov 2021 & 24 jan & 14 mrt 2022

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben regelmatig en langdurig farmaceutische zorg nodig. Om deze farmaceutische zorg goed en efficiënt te regelen is het van belang dat de eerstelijnszorgverleners als team samenwerken, ook met de tweede lijn. De rol van het apotheekteam is essentieel in deze samenwerking.

 

Farmabuddy’s zijn vaste contactpersoon in de apotheek voor patiënten, mantelzorgers en andere zorgverleners. Zij brengen de persoonlijke situatie van een patiënt in kaart, zijn laagdrempelig bereikbaar, houden vinger aan de pols en signaleren proactief eventuele problemen. Apothekers hebben daarnaast een belangrijke plaats in multidisciplinair overleg over de keuze van de farmacotherapeutische behandeling, die vaak complex is.

 

Voor de apothekers die zich verder willen bekwamen in het klinisch redeneren bij de ziekte van Parkinson is wellicht ook onze Toetsgroep Parkinson interessant.

 

Klik hier voor de informatiefolder.

Leerdoelen: 

Na de cursus:

 • kunt u opgedane kennis over de ziekte van Parkinson in de eigen praktijk toepassen
 • kunt u specifieke klachten/problemen bij de ziekte van Parkinson benoemen
 • kunt u de professionele richtlijnen en standaarden voor de farmaceutische patiëntenzorg aan Parkinson patiënten in de eigen praktijk toepassen.
 • bezit u kennis en vaardigheden met betrekking tot communicatie- en gesprekstechnieken
 • heeft u handvatten gekregen om een effectieve behandelrelatie op te bouwen en op integere, betrokken en oprechte wijze met de patiënt/mantelzorger te communiceren
 • bent u in staat om afspraken met behandelaar en andere Parkinson zorgverleners  t.b.v. begeleiding van de patiënt te maken
 • kunt u de Farmabuddyzorg voor mensen met de ziekte van Parkinson in uw eigen praktijk implementeren
Programma: 

De cursusmodule bestaat uit:

 • een voorbereidende opdracht (tijdsinvestering ongeveer drie kwartier)
 • één fysieke cursusdag (gedurende 5 uur)
 • aan de slag in de praktijk
 • online reflectie op en leren van praktijkervaringen (gedurende 1,5 uur), circa twee maanden na de cursusdag
 • alleen voor apothekers: online sessie medicatiebeoordeling bij deze doelgroep
Data: 

Fysiek onderwijsdag op maandag 1 november 2021

Online reflectiesessie op maandag 24 januari 2022

Online medicatiebeoordeling (MBO) voor apothekers op maandag 14 maart 2022 

Doelgroepen: 

Deze cursusmodule is bedoeld voor apothekers, farmaceutisch consulenten en/of apothekersassistenten die de farmaceutische zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson willen verbeteren. Tijdens het onderwijs gaan we ervan uit dat deelnemers in de praktijk al met vaste contactpersonen (Farmabuddy’s) werken. Mocht dat bij u nog niet het geval zijn, dan adviseren wij sterk om eerst de module Aan de slag met Farmabuddy te volgen.

Omdat Farmabuddy’s en apothekers elkaar aanvullen bij het vormgeven van deze zorg in de apotheek, richt de module zich op koppels van apotheker en assistent/farmaceutisch consulent.

Accreditatie: 
Kosten: 

€ 920,- per koppel (2 deelnemers)

Locatie: 

Indien mogelijk fysiek centraal in het land, indien noodzakelijk online

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl