Farmabuddy module Dementie

Het aantal mensen met dementie in onze samenleving stijgt snel als gevolg van de vergrijzing. Diverse zorgverleners zijn betrokken bij de zorg voor deze patiënten, zoals de huisarts, de thuiszorg en vaak een casemanager. Ook de openbaar apotheker en het apotheekteam zijn partners in het zorgteam. Er zijn weliswaar weinig medicijnen die iets aan de aandoening kunnen verbeteren. Maar veel thuiswonende mensen met dementie gebruiken wel andere medicatie waarbij farmaceutische patiëntenzorg nodig is. Bijvoorbeeld het begeleiden bij het juiste gebruik van de medicatie en het voorkómen van gebruik van medicatie die de klachten van dementie kan verergeren. Ook kan het apotheekteam bijdragen aan vroegsignalering, omdat mensen met dementie in een vroeg stadium vaak nog zelf in de apotheek komen.

Een Farmabuddy is een vaste contactpersoon in de apotheek voor patiënten, mantelzorgers en andere zorgverleners. Zij brengt de persoonlijke situatie van een patiënt in kaart, is laagdrempelig bereikbaar, houdt vinger aan de pols en signaleert proactief eventuele problemen. Zo wordt de Farmabuddy een vertrouwd gezicht voor de persoon met dementie.

Leerdoelen: 

Na de cursus:

 • kunt u tekenen van dementie herkennen en weet u waar u op moet letten bij het communiceren met iemand met dementie
 • kunt u verschillende vormen van dementie en vaak voorkomende klachten en problemen benoemen
 • weet u welke geneesmiddelen gebruikt worden bij de behandeling van dementie
 • weet u welke geneesmiddelen verslechtering van de cognitieve functie kunnen veroorzaken
 • weet u op welke gebruiksproblemen u alert moet zijn bij mensen met dementie
 • weet u welke andere zorgverleners welke rol hebben bij mensen met dementie
 • kunt u andere zorgverleners adviseren over haalbare toedienwijzen en -tijden
 • weet u hoe u in de apotheek aan de slag kunt om een bijdrage te leveren aan de eerstelijnszorg voor mensen met dementie
Programma: 

Zie de folder

Docenten: 
 • Caroline van de Steeg, niet-praktiserend apotheker/senior onderzoeker SIR
 • Marieke Zeeman, internist ouderengeneeskunde, klinisch farmacoloog, Deventer Ziekenhuis
 • Trainer via DementieNet
Data: 

De onderwijsdagen zijn gepland op:

 • Dag 1 fysiek 5 oktober 2022
 • Dag 2 online reflectie op en leren van praktijkervaringen 29 november 2022
Randvoorwaarden: 

Voorafgaand aan de cursusdag volgen deelnemers de tips voor GOED omgaan met dementie en minimaal één online training op www.samendementievriendelijk.nl (samen ca. 30 minuten)

Doelgroepen: 

De module is bedoeld voor apothekers, farmaceutisch consulenten en/of apothekersassistenten die de farmaceutische zorg voor mensen met dementie willen verbeteren. Tijdens het onderwijs gaan we ervan uit dat deelnemers in de praktijk al met vaste contactpersonen werken. Mocht u nog niet met vaste contactpersonen werken, dan adviseren wij sterk om eerst de module 'Aan de slag met Farmabuddy' te volgen.

Wij adviseren om de module Dementie met minimaal twee deelnemers per apotheekteam te volgen. Zij kunnen elkaar na de cursusdag ondersteunen om de Farmabuddyzorg voor mensen met dementie daadwerkelijk in de praktijk te implementeren.

Accreditatie: 

Voor apothekers heeft de KNMP accreditatie verleend voor 7,5 uur
Voor assistenten wordt bij het SANA accreditatie aangevraagd voor 7,5 scholingspunten in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)

Kosten: 

€ 395,-- per deelnemer

Locatie: 

Trainingslocatie BCN Daltonlaan 100 Utrecht

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief