Farmabuddy module Palliatieve zorg

Dowlnoad hier de folder.

In de palliatieve en terminale fase krijgen patiënten en mantelzorgers te maken met complexe zorgproblemen. Diverse zorgverleners zijn betrokken bij de zorg voor deze patiënten, zoals de huisarts en de thuiszorg. Ook de openbaar apotheker en het apotheekteam zijn partners in het zorgteam, omdat de patiënt in deze fase bijna altijd geneesmiddelen gebruikt en daarbij farmaceutische patiëntenzorg behoeft.

 

Een Farmabuddy is een vaste contactpersoon in de apotheek voor patiënten, mantelzorgers en andere zorgverleners. Zij brengen de persoonlijke situatie van een patiënt in kaart, zijn laagdrempelig bereikbaar, houden vinger aan de pols en signaleren proactief eventuele problemen. De  farmaceutische zorg wordt zo beter gestructureerd en meer toegespitst op de patiënt.

In de afgelopen vier jaar zijn 130 apotheekteams gestart met de Farmabuddyzorg voor patiënten in de palliatieve en terminale fase.

Effectiviteit van deze zorg is beschreven in het Farmabuddy eindrapport.

 

De module palliatieve zorg richt zich op behoeften van patiënten in de palliatieve en terminale fase, farmacotherapeutische behandeling, palliatieve sedatie en euthanasie, communicatie met patiënten en mantelzorgers en aandachtspunten voor implementatie en samenwerking met andere zorgverleners. 

Leerdoelen: 

Apothekers en -assistenten (de apotheekbuddy's):

 • bezitten voldoende kennis over onderwerpen die in de palliatieve en terminale zorg aan de orde komen, zoals pijnbestrijding, complexe farmacotherapie, wondverzorging, slikproblemen, incontinentie en mondverzorging
 • zijn op de hoogte van de professionele richtlijnen en standaarden voor de farmaceutische patiëntenzorg aan palliatieve en terminale patiënten
 • bezitten kennis en vaardigheden om een effectieve behandelrelatie op te bouwen en op integere,  betrokken en oprechte wijze met de patiënt/mantelzorger te communiceren
 • kennen de relevante wetgeving rondom sedatie en euthanasie
 • zijn in staat om afspraken met huisartsen en andere zorgverleners over de communicatie met en begeleiding van de patiënt/mantelzorger te maken
 • werken bij de communicatie en begeleiding van de patiënt/mantelzorger samen met huisartsen en andere zorgverleners, zoals thuiszorg verpleegkundigen
 • zijn in staat om de (communicatie)materialen toe te passen in de praktijk
Programma: 

Zoals in de folder vermeld bestaat het nascholingstraject uit:

 • Twee onderwijsdagen (samen 12 uur)
 • Een tussentijdse opdracht
 • Reflectie op en leren van praktijkervaringen online (1,5 uur)
Data: 

De onderwijsdagen zijn gepland op:

 • Dag 1 woensdag 23 maart 2022
 • Dag 2 woensdag 20 april 2022
 • Online reflectie donderdag 16 juni 2022
Randvoorwaarden: 

Om Farmabuddy daadwerkelijk te implementeren, is in de opstartfase tijd en prioriteit nodig voor het betrekken van het hele team, het maken van werkafspraken en het in de gaten houden van de voortgang en eventueel bijsturen van de gang van zaken.

Doelgroepen: 

Deze module is bedoeld voor apothekers, farmaceutisch consulenten en/of apothekersassistenten die de farmaceutische zorg voor mensen in de palliatieve of terminale fase willen verbeteren. Tijdens het onderwijs gaan we ervan uit dat deelnemers in de praktijk al met vaste contactpersonen werken.  Mocht u nog niet met vaste contactpersonen werken, dan adviseren wij sterk om eerst de module Aan de slag met Farmabuddy te volgen.

Omdat de zorgbehoefte van patiënten zeker in de terminale fase snel kan veranderen en er vaak sprake is van een acute zorgbehoefte, adviseren wij u nadrukkelijk om de module met minimaal twee deelnemers per apotheekteam te volgen. Zij kunnen een buddykoppel vormen, zodat elke werkdag minimaal één van beiden in de apotheek aanwezig is. Ook kunnen zij elkaar na de cursusdag ondersteunen om de Farmabuddyzorg voor patiënten in de palliatieve en/of terminale fase daadwerkelijk in de praktijk te implementeren. En ze kunnen de soms emotioneel belastende situaties met elkaar delen.

Accreditatie: 

Zie folder

Kosten: 

€ 650,- per deelnemer

Locatie: 

Indien mogelijk fysiek centraal in het land, indien noodzakelijk online

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief