Innovatief, deskundig en betrokken

SIR Basistraining Consultvoering

  • 6 juni 2023
  •  195,00 excl. BTW
  • Centraal in het land
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Apothekersassistent en farmaceutisch consulent
Voor deze nascholing wordt het SANA Keurmerk aangevraagd ten behoeve van accreditatie van scholingspunten in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)

CanMEDS:
Bij deze nascholing ligt de focus op de competentie Communicatie

Data:
6 juni 2023

Docenten:
Dr. Adrianne Faber (SIR)
Drs. Linda Mulder-Wildemors (SIR)

Contact:
Adrianne Faber
a.faber@sirstevenshof.nl
Linda Mulder-Wildemors
l.mulder@sirstevenshof.nl

In het kort:
Tijdens de SIR basistraining Consultvoering maak je kennis met de basisprincipes van consultvoering in de apotheek en leer je hoe jij ervoor kunt zorgen dat je écht in gesprek raakt met de patiënt over de medicijnen in plaats van de patiënt te overstelpen met informatie. Na de training heb je een vernieuwde kijk op het voeren van patiëntgesprekken en concrete handvatten om de volgende dag gelijk mee aan de slag te gaan in de apotheek.

Leerdoelen:
Na deze training heb je:
– een vernieuwde kijk op de uitvoering van patiëntgesprekken in de apotheek en voor
jezelf;
– persoonlijke verbeterpunten geformuleerd die je direct kan toepassen voor meer
patiëntgerichte gesprekken.

Na deze training kun je:
– uitleggen wat patiëntgericht communiceren inhoudt;
– uitleggen uit welke fasen een consult (volgens Calgary Cambridge model) is
opgebouwd;
– aangeven hoe je in een consult informatie kunt inwinnen over de wensen en
behoeften van de patiënt.

Download folder:
In de folder vindt u alle informatie.