Teamtraining Consultvoering | Training in de apotheek gedurende 2 avonden

Voor mensgerichte farmaceutische zorg is het belangrijk dat de apotheker(sassistente) tijdens het gesprek met de patiënt aansluit bij de vragen, behoeften en situatie van de patiënt. De concept richtlijn Consultvoering van de KNMP beschrijft hoe patiëntgerichte consulten door de apotheker(-sassistenten) kunnen worden gevoerd, met het Calgary Cambridge gesprekmodel als uitgangspunt. De praktijkgerichte SIR teamtraining Consultvoering sluit hierop aan door het apotheekteam kennis te laten maken met het concept van consultvoering in de apotheek en het team te helpen om deze nieuwe patiëntgerichte aanpak toe te passen bij patiëntgesprekken in de apotheek.

Leerdoelen: 

Na deze nascholing heeft het apotheekteam:

 • een gezamenlijke, vernieuwde kijk op de uitvoering van patiëntgesprekken in de apotheek
 • concrete ideeën welke stappen nodig zijn om consultvoering in de eigen apotheek te implementeren

Na deze nascholing kan de apotheker(-sassistenten):

 • uitleggen wat patiëntgericht communiceren inhoudt
 • uitleggen uit welke fasen een consult (volgens Calgary Cambridge model) is opgebouwd
 • aangeven hoe je in het gesprek kan aansluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt
 • persoonlijke verbeterpunten formuleren die hij/zij direct kan toepassen voor meer patiëntgerichte gesprekken
 • patiëntgerichte gesprekken toepassen in de dagelijkse praktijk
Programma: 

Nascholing gedurende twee avonden (2,5 uur per avond). De tweede avond wordt circa 8 weken na de eerste avond gepland. Tussen de twee trainingsavonden oefenen de teamleden consultvoering in de praktijk.

Trainingsavond 1: Tijdens de eerste avond zal het team kennismaken met het concept van consultvoering in de apotheek aan de hand van het Calgary Cambridge model, inclusief de achterliggende ideeën en de praktische invulling bij gesprekken met patiënten in de apotheek. Onderling zal geoefend worden met het uitvoeren van een start- en vervolgconsult en het geven van feedback.

Opdracht na trainingsavond 1: Na de introductieavond krijgen de teamleden de opdracht om tijdens hun werk in de apotheek te oefenen met de nieuwe wijze van gespreksvoering. Daarbij wordt ook gevraagd elkaar bij een aantal consulten te observeren en feedback op het gevoerde gesprek te geven, met als doel van elkaar te leren en als team beter te worden in patiëntgerichte gespreksvoering.

Trainingsavond 2: Tijdens de tweede trainingsavond worden de eerste ervaringen en eventuele knelpunten met de uitvoering van consulten met elkaar besproken en handvaten en tips uitgewisseld. Verder vindt er verdieping plaats over een aantal veelvoorkomende knelpunten en wordt er onderling geoefend. Tenslotte wordt gezamenlijk een plan gemaakt voor verdere implementatie van consultvoering in de apotheek.

Docenten: 

Dr. Adrianne Faber (SIR)
Drs. Linda Mulder-Wildemors (SIR)

Data: 

Trainingsdata worden vastgesteld in overleg met het apotheekteam. Neem contact op voor het plannen van extra trainingsdata in 2022. 

Nog beschikbare trainingsdata in 2022 zijn:

 • maandag 11 april 2022 + maandag 30 mei 2022 (volgeboekt)
 • woensdag 15 juni 2022 + woensdag 7 september 2022
 • maandag 12 september 2022 + maandag 31 oktober 2022 (volgeboekt)
 • maandag 12 september 2022 + woensdag 2 november 2022
 • maandag 3 oktober 2022 + maandag 14 november 2022 (volgeboekt)

Vanaf 2022 zal SIR ook een basistraining Consultvoering gaan aanbieden, waarvoor individuele apothekers en apothekersassistenten zich kunnen aanmelden. Houd hiervoor de SIR website en de SIR nieuwsbrief in de gaten. 

Doelgroepen: 

De nascholing is voor apothekers en apothekersassistenten binnen één apotheekteam

Accreditatie: 

Voor apothekersassistenten is voor deze training het SANA Keurmerk toegekend, met een accreditatie van 6 scholingspunten in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)

Voor openbaar apothekers is voor deze training 5 accreditatie-uren toegekend

Kosten: 

Op aanvraag

Locatie: 

Op locatie in/nabij de apotheek

Inschrijving/aanmelden: 

Zie onder contact

Contact: 

Adrianne Faber (a.faber@sirstevenshof.nl)
Linda Mulder-Wildemors (l.mulder@sirstevenshof.nl)

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief