TEAMTRAINING CONSULTVOERING, training in de apotheek gedurende 2 avonden.

De Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg heeft mensgerichte zorg als ambitie gesteld voor de apotheker en het apotheekteam. Hiervoor is het belangrijk dat het apotheekteam op een patiëntgerichte manier het gesprek met de patiënt voert. De KNMP ontwikkelt momenteel de richtlijn Consultvoering die beschrijft hoe patiëntgerichte consulten door apotheker(en apothekers-assistenten) kunnen worden gevoerd. De teamtraining Consultvoering is een praktijktraining gericht op patiëntgerichte communicatie in de apotheek volgens het Calgary-Cambridge model. Tijdens deze scholing leren deelnemers in gesprek te gaan met de patiënt over zijn zorgvraag en hier hun voorlichting op aan te laten sluiten.

Leerdoelen: 

Na deze nascholing heeft het apotheekteam een gezamenlijke, vernieuwde kijk op de uitvoering van patiëntgesprekken in de apotheek.

Na deze nascholing kan de apotheker(en apothekers-assistente):
• Uitleggen wat patiëntgericht communiceren inhoudt
• Uitleggen uit welke fasen een consult (volgens Calgary Cambridge model) is opgebouwd
• Aangeven hoe je in het gesprek kan aansluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt
• Persoonlijke verbeterpunten formuleren die hij/zij direct kan toepassen voor meer patiëntgerichte gesprekken
• Patiëntgerichte gesprekken toepassen in de dagelijkse praktijk.

Bij deze nascholing ligt de focus op de competentie Communicatie en Organisatie.

Programma: 

Nascholing gedurende twee avonden (2,5 uur per avond). De tweede avond wordt circa 8 weken na de eerste avond gepland. Tussen de twee trainingsavonden oefenen de teamleden consultvoering in de praktijk.

Trainingsavond 1:
Tijdens de eerste avond zal het team kennismaken met het concept van consultvoering in de apotheek aan de hand van het Calgary Cambridge model, inclusief de achterliggende ideeën en de praktische invulling bij gesprekken met patiënten in de apotheek. Onderling zal geoefend worden met het uitvoeren van een start- en vervolgconsult en het geven van feedback.

Opdracht na trainingsavond 1:
Na de introductieavond krijgen de teamleden de opdracht om tijdens hun werk in de apotheek te oefenen met de nieuwe wijze van gespreksvoering. Daarbij wordt ook gevraagd elkaar bij een aantal consulten te observeren en feedback op het gevoerde
gesprek te geven, met als doel van elkaar te leren en als team beter te worden in patiëntgerichte gespreksvoering.

Trainingsavond 2:
Tijdens de tweede trainingsavond vindt intervisie plaats. Tijdens de intervisie worden de eerste ervaringen en eventuele knelpunten met de uitvoering van consulten met elkaar besproken en handvaten en tips uitgewisseld. Met elkaar wordt gezamenlijk een plan gemaakt voor verdere implementatie van consultvoering in de apotheek.

Docenten: 

Dr. Adrianne Faber (a.faber@sirstevenshof.nl)
en/of Drs. Linda Mulder-Wildemors (l.mulder@sirstevenshof.nl)

Data: 

Trainingsdata worden vastgesteld in overleg met het apotheekteam.
Mogelijke trainingsdata:
najaar 2020 (met Stipco voor apotheekteams) - vol
maandag 13 januari 2021 + woensdag 10 maart 2021 (in optie)
maandag 25 januari 2021 + maandag 15 maart 2021 (in optie)
maandag 1 februari 2021 + maandag 22 maart 2021 (in optie)
maandag 1 maart 2021 + woensdag 21 april 2021

Neem contact op voor het plannen van trainingsdata vanaf Q2 2021

Randvoorwaarden: 

N.v.t.

Doelgroepen: 

De nascholing is voor apothekers- en apothekersassistenten binnen één apotheekteam.

Accreditatie: 

Voor apothekersassistenten is voor deze nascholing het SANA Keurmerk toegekend, met een accreditatie van 6 scholingspunten in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA).
Openbaar apothekers krijgen voor deze training 5 accreditatie-uren toegekend.

Kosten: 

Bij 12 of minder deelnemers € 1400,- (excl. 21% BTW) voor introductietraining (trainingsavond 1) gevolgd door intervisie (trainingsavond 2) verzorgd door één docent. Bij een groot apotheekteam (> 12 personen) wordt intervisie (trainingsavond 2) begeleid door twee docenten. Kosten extra docent € 500,- excl, 21% BTW. (Wijzigingen voorbehouden). Reiskosten worden apart in rekening gebracht.

Locatie: 

Op locatie in/nabij de apotheek.

Inschrijving/aanmelden: 

Zie onder contact.

Samenwerking: 

N.v.t.

Contact: 

Mocht u interesse hebben in een teamtraining Consultvoering, neem dan contact op met:

Dr. Adrianne Faber (a.faber@sirstevenshof.nl)
of Drs. Linda Mulder-Wildemors (l.mulder@sirstevenshof.nl)
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5b
2331 JE Leiden

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl