SIR Praktijktraining Interventieonderzoek: 'Apothekers verminderen geneesmiddelverspilling'

In de SIR Praktijktraining Interventieonderzoek voor (openbaar) apothekers start u een interventie om geneesmiddelverspilling tegen te gaan én u onderzoekt tegelijkertijd het effect van deze interventie. Met de training slaat u drie vliegen in één klap: 

 • U implementeert een interventie om geneesmiddelenverspilling tegen te gaan (hierdoor dalen de uitgaven aan geneesmiddelen en vermindert u milieuvervuiling) 
 • U laat op een wetenschappelijke manier zien of deze interventie werkt (en publiceert dit in het Pharmaceutisch Weekblad) 
 • U haalt 21,5 accreditatiepunten 
 • U doet deze training in een groep. Als groep wordt u begeleid bij het zelf implementeren van het project en het uitvoeren van het praktijkonderzoek. Dit wordt ondersteund door online scholing in iedere fase van het onderzoek. Met vijf geaccrediteerde modules verspreid over een jaar komt u tot een publicatie van uw onderzoeksresultaten in bijvoorbeeld het Pharmaceutisch Weekblad.

Wat voor interventie gaat u implementeren?

Voor u als apotheker is het niets nieuws. De blauwe tonnen met teruggebrachte medicatie confronteren u dagelijks met de grote hoeveelheden verspilde medicatie. Jaarlijks wordt er voor tonnen aan geneesmiddelen teruggebracht in de apotheek. Patiënten noemen overgebleven geneesmiddelen dan ook het meest, wanneer gevraagd wordt naar verspilling in de zorg. Hoewel de oorzaak in de hele keten ligt, kan de openbaar apotheker een belangrijke speler zijn in het reduceren van de verspilling. Zo verminderen niet alleen de kosten maar ook de milieubelasting.

In deze training gaan we een interventie implementeren in de apotheek die er voor zorgt dat de hoeveelheid verstrekte geneesmiddelen meer aansluit op het te verwachten verbruik van de patiënt. Dit doen we door (1) in een FTO werkafspraken te maken met voorschrijvers rondom de hoeveelheid te verstrekken medicatie én (2) door in de apotheek de te verstrekken hoeveelheid aan te passen op individuele aspecten van (de behandeling van de) patiënt. Bijvoorbeeld het volgende controlebezoek aan de arts, levensfase en verwachtingen van de patiënt rondom de hoeveelheid in te nemen medicatie.

Hoe ziet de SIR Praktijktraining Interventieonderzoek er uit? Download hier de folder.

In de training wordt scholing gecombineerd met het implementeren van een project en het evalueren van dit project door het uitvoeren van uw eigen onderzoek. De training omvat vijf modules verspreid over een jaar. De modules hebben als hoofdthema’s de interventie, de onderzoeksvraag, de methode, de data-–analyse en interpretatie en de publicatie van het onderzoek. Iedere module bestaat uit een combinatie van kennisclips/online presentaties, opdrachten en een online bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten gaat u aan de slag met het uitwerken van de interventie en uw eigen praktijkonderzoek, ondersteund door de benodigde theorie. Tussen de online bijeenkomsten voert u het onderzoek uit in de praktijk. Na de laatste bijeenkomst wordt u als groep begeleid om een publicatie voor (bijvoorbeeld) het Pharmaceutisch Weekblad af te ronden.

Leerdoelen: 

Het implementeren van een zorgproject om medicatieverspilling tegen te gaan, en daartoe: 

 • Kennis hebben van de omvang en redenen van geneesmiddelenverspilling in Nederland  
 • Kennis hebben van verschillende interventies om geneesmiddelenverspilling tegen te gaan 

Het kunnen uitvoeren van kleinschalig farmaceutisch praktijkonderzoek in de eigen praktijk, en daartoe:  

 • Het kunnen uitvoeren van een oriënterende literatuursearch 
 • Het formuleren van een relevante en praktisch uitvoerbare onderzoeksvraag  
 • Het kiezen van een geschikte onderzoeksmethode en het formuleren van passende uitkomstmaten 
 • Het opstellen van een onderzoeksprotocol, rekening houdend met de praktische uitvoering en wet- en regelgeving 
 • Het betrekken van alle relevante partijen bij de uitvoering van het onderzoek 
 • Het structureren en analyseren van de verzamelde gegevens  
 • Het interpreteren van de onderzoeksresultaten  
 • Het rapporteren van de onderzoeksresultaten voor de Nederlandse beroepspraktijk 
Programma: 

Onderwijs: 5 modules 

 • Module A: Onderzoeksvraag (Maand 1) 
 • Module B: Methode  (Maand 2) 
 • Module C: Werken met data (Maand 4)
 • Module D: Interpretatie van resultaten (Maand 7)
 • Module E: Publicatie onderzoek (Maand 9) 

Elke module bestaat uit:

1. Online voorbereiding (2 uur)

 • 3 voorbereidende kennisclips / online presentaties
 • 1 individuele verwerkingsopdracht 
 • 1 individuele opdracht eigen onderzoek

2. Online bijeenkomst (2,5 uur, diverse werkvormen)

 • verdieping theorie op basis van voorbereidingsopdrachten
 • gezamenlijk vormgeven eigen onderzoek

Overige onderdelen praktijktraining:

 • Tussentijdse groepsopdrachten gerelateerd aan het eigen onderzoek met feedback van docent
 • Dataverzameling eigen onderzoek
 • Gezamenlijk schrijven van publicatie in Pharmaceutisch Weekblad of ander passend tijdschrift
Docenten: 

Dr. Mette Heringa en dr. Charlotte Bekker.

Met medewerking van:

dr. Annemieke Floor-Schreudering, prof. dr. Liset van Dijk, prof. dr. Toine Egberts, prof. dr. Marcel Bouvy, prof. dr. Bart van den Bemt, prof. dr. Hugo van der Kuy, dr. Martina Teichert, dr. Henk-Frans Kwint, dr. Caroline van de Steeg-van Gompel, dr. Sanne Bakker-Verdoorn, drs. Linda Mulder-Wildemors.

Data: 

Trainingsdata worden vastgesteld in overleg met de groep deelnemende apothekers

Doelgroepen: 

De training is gericht op (openbaar) apothekers die een nieuw project rondom verspilling willen opzetten in de apotheek en deze interventie door middel van onderzoek willen evalueren. De deelnemersgroep bestaat uit 8-10 apothekers. Door de wetenschappelijke evaluatie weet u niet alleen zelf of de interventie werkt, maar kunt u deze ook presenteren aan stakeholders zoals zorgverzekeraars. In overleg kunnen naast apothekers ook andere medewerkers uit het apotheekteam deelnemen met minimaal een HBO-denkniveau, zoals farmakundigen / farmaceutisch consulenten.

Accreditatie: 

Voor openbaar apothekers is 21,5 accreditatiepunt toegekend (Kennis en wetenschap 60%, Samenwerking 20% en Organisatie 20%)

Kosten: 
 • Deelname aan de training kost € 1.445,- excl. btw bij individuele inschrijving
 • De training start bij minimaal 8 inschrijvingen
 • U kunt ook als groep van 8-10 deelnemers inschrijven; neem contact op voor de mogelijkheden en deelnamekosten
Locatie: 

Online

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief