Klinisch redeneren bij anemie en vitamine deficiënties | i.s.m. en inschrijving via PAOFarmacie

Anemie en vitamine deficiënties zijn veelvoorkomende aandoeningen bij oudere patiënten die ons regelmatig voor klinische dilemma’s plaatsen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de oorzaken, gevolgen, diagnostiek en behandeling van ijzergebreksanemie, vitamine B12-deficientie, foliumzuurdeficiente en anemie door chronische ziekte en bij chronische nierinsufficiëntie. Daarnaast is aandacht voor klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van een tekort aan vitamine B1 en B6 én hoort u de laatste stand van zaken over behandeladviezen wat betreft suppletie van vitamine D en calcium. Aan de hand van casuïstiek leert u door klinisch farmaceutisch te redeneren een afgewogen behandeladvies te formuleren passend bij de situatie van de patiënt.

Leerdoelen: 

Na de cursus heeft de cursist kennis over:

  • klachten, oorzaken, diagnostiek en behandeling van ijzergebreksanemie, vitamine B12- deficiëntie, foliumzuurdeficiëntie, anemie door chronische ziekte en anemie bij chronische nierinsufficiëntie
  • werking, bijwerkingen en de plaats van geneesmiddelen in de behandeling van verschillende typen anemie
  • de benodigde monitoring bij behandeling van anemie
  • klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van een tekort aan vitamine B1, vitamine B6, vitamine D en calcium

Na de cursus kan de cursist:

  • Voor- en nadelen van mogelijke (aanpassingen in) behandelingen van verschillende typen anemie en vitamine deficiënties benoemen
  • Een praktisch behandeladvies formuleren en onderbouwen voor behandeling en monitoring van anemie en vitamine deficiënties
Programma: 

Deze blended cursus bestaat uit een individuele voorbereidende opdracht met casuïstiek (ca. 1 uur) en een online groepsbijeenkomst.

Docenten: 

Drs. M. Zeeman, internist-ouderengeneeskunde/Klinisch Farmacoloog, Deventer Ziekenhuis
Dr. A. Faber, apotheker SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en academische apotheek Stevenshof Leiden

Data: 

14 september 2021

Zie www.paofarmacie.nl voor actuele informatie

Doelgroepen: 

Openbaar en poliklinische apothekers

Accreditatie: 

Er is accreditatie aangevraagd voor 3,5 uur

Kosten: 

€ 195,00 (Excl. 21% BTW)

Locatie: 

Online / Inschrijven via www.paofarmacie.nl

Inschrijving/aanmelden: 

Inschrijven via PAOFarmacie

Samenwerking: 

PAOFarmacie

Contact: 

Programma: Adrianne Faber (a.faber@sirstevenshof.nl)
Inschrijving en organisatie: PAOFarmacie (info@paofarmacie.nl)

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief