SIR Farmabuddy scholingsprogramma

Het Farmabuddyprogramma is bedoeld voor apotheekteams die daadwerkelijk aan de slag willen met het leveren van buddyzorg. Achter deze link zit een kort filmpje over wat Farmabuddy inhoudt.

 

Vanaf najaar 2020 is ons Farmabuddy scholingsprogramma geheel herzien. Het programma is opgedeeld in verschillende korte modules:

  • De module ‘Aan de slag met Farmabuddy’ is voor apotheekteams die nog niet met vaste aanspreekpunten (Farmabuddy’s) in de apotheek werken.

Apotheekteams die al ervaring hebben met het Farmabuddyconcept of die de module ‘Aan de slag met Farmabuddy’ hebben gevolgd, kunnen de volgende modules volgen:

Meer informatie over programma, docenten, locatie, accreditatie en kosten in het kader van deze modules is te vinden op de pagina bij elke afzonderlijke module.

Naast de verschillende modules zal er ook vaker een ‘Terugkomdag’ worden aangeboden aan Farmabuddy apotheken. Houd hiervoor onze website in de gaten.

 

Leerdoelen: 

De leerdoelen in vogelvlucht per module

Aan de slag met Farmabuddy:

  • Communicatie: oefenen met gesprekstechnieken bij uitnodigen voor buddyzorg en een intakegesprek
  • Organisatie: Wat nodig is voor het implementeren van buddyzorg in de praktijk en hoe je voorbij hobbels en valkuilen komt

Palliatieve zorg:

  • Kennis over onderliggende aandoeningen en behandeling, palliatieve sedatie en euthanasie
  • Communicatie specifiek voor deze doelgroep
  • Kennis over hulpmiddelen

Parkinson:

  • Kennis over aandoening en behandeling
  • Communicatie specifiek voor deze doelgroep

Dementie:

  • Kennis over aandoening en behandeling
  • Communicatie specifiek voor deze doelgroep
Randvoorwaarden: 

Om Farmabuddy daadwerkelijk te implementeren, is in de opstartfase tijd en prioriteit nodig voor het betrekken van het hele team, het maken van werkafspraken en het in de gaten houden van de voortgang en eventueel bijsturen van de gang van zaken.

Doelgroepen: 

Elke module wordt in principe gevolgd door per apotheekteam één apotheker (of farmaceutisch consulent of farmaceutisch manager) en één assistent.
Wanneer later extra assistenten geschoold willen worden in een module, kunnen zij wel individueel deelnemen.

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief