Innovatief, deskundig en betrokken

Kennisdocumenten minderen en stoppen van medicatie bij ouderen

Kennisdocumenten minderen en stoppen van medicatie bij ouderen
Onder de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ valt de module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ waaraan SIR heeft meegeschreven. Bij deze module zijn kennisdocumenten ontwikkeld met adviezen per geneesmiddelgroep voor het afbouwen van deze medicijnen bij ouderen. In 2020 zijn de eerste 10 kennisdocumenten opgeleverd.
>> Ga naar de eerste 10 kennisdocumenten

In 2023 heeft VWS opdracht gegeven om deze kennisdocumenten uit te breiden met 5 extra geneesmiddelgroepen, namelijk antidepressiva, antipsychotica, anti-epileptica, benzodiazepinen en opioïden. Deze kennisdocumenten zijn in 2023 ontwikkeld door SIR in afstemming met de werkgroep behorende bij de richtlijn en diverse experts (waaronder (kader)huisartsen, apothekers, geriaters, psychiaters, neurologen, pijnspecialisten) uit het veld.

Nieuw ontwikkelde kennisdocumenten 2024
Kennisdocument Antidepressiva
Kennisdocument Anti-epileptica
Kennisdocument Antipsychotica
Kennisdocument Benzodiazepinen
Kennisdocument Opioïden