Innovatief, deskundig en betrokken

Kennisdocumenten minderen en stoppen van medicatie bij ouderen

Kennisdocumenten minderen en stoppen van medicatie bij ouderen
Onder de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ valt de module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ waaraan SIR heeft meegeschreven. Bij deze module zijn kennisdocumenten ontwikkeld met adviezen per geneesmiddelgroep voor het afbouwen van deze medicijnen bij ouderen. In 2020 zijn de eerste 10 kennisdocumenten opgeleverd.
>> Ga naar de eerste 10 kennisdocumenten

Afgelopen jaar heeft VWS opdracht gegeven om deze kennisdocumenten uit te breiden met 5 extra geneesmiddelgroepen, namelijk antidepressiva, antipsychotica, anti-epileptica, benzodiazepines en opioïden. Deze kennisdocumenten worden in 2023 ontwikkeld door SIR in afstemming met de werkgroep behorende bij de richtlijn en diverse experts (waaronder (kader)huisartsen, apothekers, geriaters, psychiaters, neurologen, pijnspecialisten) uit het veld. Een versie van deze documenten komt ook beschikbaar op de website van het NHG.

Nieuw ontwikkelde kennisdocumenten 2023
Kennisdocument Antidepressiva
Kennisdocument Anti-epileptica
Kennisdocument Antipsychotica
Kennisdocument Benzodiazepines
Kennisdocument Opioïden