Innovatief, deskundig en betrokken

Klinisch redeneren bij anemie en vitamine deficiënties

  • 11 november 2024
  •  239,00 excl. BTW
  • Online
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Openbaar apotheker: 3,5 uur
Poliklinisch apotheker: 3,5 uur

CanMEDs:
Farmaceutisch handelen: 60%
Kennis en wetenschap: 40%

Data:
11 november 2024

Tijd:
14.00-16.30u, inloggen deelnemers vanaf 13.30u

Inschrijven:
Via www.paofarmacie.nl

Docenten:
Drs. Marieke Zeeman, internist-ouderengeneeskunde/Klinisch Farmacoloog, Deventer Ziekenhuis
Dr. Adrianne Faber (SIR)

Contact:
Adrianne Faber
a.faber@sirstevenshof.nl

In het kort:
Anemie en vitamine deficiënties zijn veelvoorkomende aandoeningen bij oudere patiënten die ons regelmatig voor klinische dilemma’s plaatsen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de oorzaken, gevolgen, diagnostiek en behandeling van ijzergebreksanemie, vitamine B12-deficientie, foliumzuurdeficiente en anemie door chronische ziekte en bij chronische nierinsufficiëntie. Daarnaast is aandacht voor klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van een tekort aan vitamine B1 en B6 én hoort u de laatste stand van zaken over behandeladviezen wat betreft suppletie van vitamine D en calcium. Aan de hand van casuïstiek leert u door klinisch farmaceutisch te redeneren een afgewogen behandeladvies te formuleren passend bij de situatie van de patiënt.

SIR organiseert deze cursus in samenwerking met PAOFarmacie.

Leerdoelen:
Na de cursus heeft de cursist kennis over:
– klachten, oorzaken, diagnostiek en behandeling van ijzergebreksanemie, vitamine B12- deficiëntie, foliumzuurdeficiëntie, anemie door chronische ziekte en anemie bij chronische nierinsufficiëntie;
– werking, bijwerkingen en de plaats van geneesmiddelen in de behandeling van verschillende typen anemie;
– de benodigde monitoring bij behandeling van anemie;
– klachten en risico’s, oorzaken, diagnostiek en behandeling van een tekort aan vitamine B1, vitamine B6, vitamine D en calcium.
Na de cursus kan de cursist:
– voor- en nadelen van mogelijke (aanpassingen in) behandelingen van verschillende typen anemie en vitamine deficiënties benoemen;
– een praktisch behandeladvies formuleren en onderbouwen voor behandeling en monitoring van anemie en vitamine deficiënties.
Meer informatie:
Ga naar www.paofarmacie.nl voor alle informatie over het programma, randvoorwaarden en inschrijving.