Innovatief, deskundig en betrokken

Farmabuddy module Palliatieve zorg

  • In overleg
  •  650,00 excl. BTW
  • In overleg
Annuleringsvoorwaarden

Doelgroepen en accreditatie:
Openbaar apotheker: 14 punten (categorie Kleinschalige interactieve scholing)
Assistenten: SANA accreditatie voor 13,5 scholingspunten in het
Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)

CanMEDs:
Farmaceutisch handelen: 40%
Communicatie: 40%
Samenwerking: 20%

Data:
In overleg

Contact:
Caroline van de Steeg
c.vandesteeg@sirstevenshof.nl

In het kort:
Een Farmabuddy is een vaste contactpersoon in de apotheek voor patiënten, mantelzorgers en andere zorgverleners. Zij brengen de persoonlijke situatie van een patiënt in kaart, zijn laagdrempelig bereikbaar, houden vinger aan de pols en signaleren proactief eventuele problemen. De farmaceutische zorg wordt zo beter gestructureerd en meer toegespitst op de patiënt.

De module palliatieve zorg richt zich op behoeften van patiënten in de palliatieve en terminale fase, farmacotherapeutische behandeling, palliatieve sedatie en euthanasie, communicatie met patiënten en mantelzorgers en aandachtspunten voor implementatie en samenwerking met andere zorgverleners.

In de afgelopen vier jaar zijn 130 apotheekteams gestart met de Farmabuddyzorg voor patiënten in de palliatieve en terminale fase. Effectiviteit van deze zorg is beschreven in het Farmabuddy eindrapport.

Deze module is bedoeld voor apothekers, farmaceutisch consulenten en/of apothekersassistenten die de farmaceutische zorg voor mensen in de palliatieve of terminale fase willen verbeteren. Tijdens het onderwijs gaan we ervan uit dat deelnemers in de praktijk al met vaste contactpersonen werken.
Mocht u nog niet met vaste contactpersonen werken, dan adviseren wij sterk om eerst de module Aan de slag met Farmabuddy te volgen.

Leerdoelen:
Apothekers en -assistenten (de apotheekbuddy’s):
– bezitten voldoende kennis over onderwerpen die in de palliatieve en terminale zorg aan de orde komen, zoals pijnbestrijding, complexe farmacotherapie, wondverzorging, slikproblemen, incontinentie en mondverzorging;
– zijn op de hoogte van de professionele richtlijnen en standaarden voor de farmaceutische patiëntenzorg aan palliatieve en terminale patiënten;
– bezitten kennis en vaardigheden om een effectieve behandelrelatie op te bouwen en op integere,  betrokken en oprechte wijze met de patiënt/mantelzorger te communiceren;
– kennen de relevante wetgeving rondom sedatie en euthanasie;
– zijn in staat om afspraken met huisartsen en andere zorgverleners over de communicatie met en begeleiding van de patiënt/mantelzorger te maken;
– werken bij de communicatie en begeleiding van de patiënt/mantelzorger samen met huisartsen en andere zorgverleners, zoals thuiszorg verpleegkundigen;
– zijn in staat om de (communicatie)materialen toe te passen in de praktijk.

Download folder:
In de folder vindt u alle informatie, het programma en de randvoorwaarden.