SIR Praktijktraining onderzoek voor (openbaar) apothekers: ‘Leer zelf praktijkonderzoek doen’

In de SIR Praktijktraining onderzoek gaat u aan de slag met een onderzoeksvraag uit uw eigen praktijk. Als groep wordt u begeleid bij het zelf uitvoeren van het praktijkonderzoek. Dit wordt ondersteund door online scholing in iedere fase van het onderzoek. Met vijf geaccrediteerde modules verspreid over een jaar komt u tot een publicatie van uw onderzoeksresultaten in bijvoorbeeld het Pharmaceutisch Weekblad.  
Ervaringen van deelnemers:

Het verbaasde me hoe we binnen korte tijd de onderzoeksopzet samen hebben gemaakt.’ ‘Ik vind jullie ondersteuning erg goed en prettig. Jullie weten ons enorm op weg te helpen.’

Wat is de SIR Praktijktraining Onderzoek? Download hier de folder.

De Praktijktraining Onderzoek is een maatwerktraining waarin scholing wordt gecombineerd met het zelf uitvoeren van uw eigen onderzoek. De training omvat vijf modules verspreid over een jaar. De modules hebben als hoofdthema’s de onderzoeksvraag, de methode, de dataverzameling en -analyse, de interpretatie van onderzoeksresultaten en de publicatie van het onderzoek. Iedere module bestaat uit een combinatie van kennisclips/online presentaties, verwerkingsopdrachten en een online bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten gaat u vooral aan de slag met het uitwerken van uw eigen praktijkonderzoek, ondersteund door de benodigde theorie. Tussen de online bijeenkomsten voert u het onderzoek uit in de praktijk en wordt feedback gegeven op opdrachten. Na de laatste bijeenkomst wordt u als groep begeleid om een publicatie voor (bijvoorbeeld) het Pharmaceutisch Weekblad af te ronden. 

Wat ga ik onderzoeken? 
Er zijn veel onderzoeksvragen mogelijk. U kiest als groep zelf het onderwerp. Tijdens de eerste bijeenkomst bepalen we samen de precieze onderzoeksvraag. U kunt denken aan thema’s als: ‘Wat is het effect van de consulten die we in de apotheek uitvoeren?’, ‘Met welke vragen komen patiënten naar de apotheek?’ ‘Heeft de herhaalservice het verwachte resultaat?’ ‘Welke patiënten maken gebruik van een medicijnkluis’ of ‘Wat levert de toepassing van labwaarden op?’

Leerdoelen: 

Het kunnen uitvoeren van kleinschalig farmaceutisch praktijkonderzoek in de eigen praktijk, en daartoe:

 • Het herkennen van relevante onderwerpen voor onderzoek in de eigen farmaceutische praktijk
 • Het kunnen uitvoeren van een oriënterende literatuursearch
 • Het formuleren van een relevante en praktisch uitvoerbare onderzoeksvraag 
 • Het kiezen van een geschikte onderzoeksmethode
 • Het formuleren van passende uitkomstmaten
 • Het opstellen van een onderzoeksprotocol, rekening houdend met de praktische uitvoering en wet- en regelgeving
 • Het betrekken van alle relevante partijen bij de uitvoering van het onderzoek
 • Het structureren en analyseren van de verzamelde gegevens 
 • Het interpreteren van de onderzoeksresultaten 
 • Het mondeling en schriftelijk rapporteren van de onderzoeksresultaten voor de Nederlandse beroepspraktijk
Programma: 

Onderwijs: 5 modules 

 • Module A: Onderzoeksvraag (Maand 1) 
 • Module B: Methode  (Maand 2) 
 • Module C: Werken met data (Maand 4)
 • Module D: Interpretatie van resultaten (Maand 7)
 • Module E: Publicatie onderzoek (Maand 9) 

Elke module bestaat uit:

1. Online voorbereiding (2 uur)

 • 3 voorbereidende kennisclips / online presentaties
 • 1 individuele verwerkingsopdracht 
 • 1 individuele opdracht eigen onderzoek

2. Online bijeenkomst (2,5 uur, diverse werkvormen)

 • verdieping theorie op basis van voorbereidingsopdrachten
 • gezamenlijk vormgeven eigen onderzoek

Overige onderdelen praktijktraining:

 • Tussentijdse groepsopdrachten gerelateerd aan het eigen onderzoek met feedback van docent
 • Dataverzameling eigen onderzoek
 • Gezamenlijk schrijven van publicatie in Pharmaceutisch Weekblad of ander passend tijdschrift
Docenten: 

Dr. Annemieke Floor-Schreudering
Drs. Linda Mulder-Wildemors
Dr. Mette Heringa.
Met medewerking van:
Prof. dr. Liset van Dijk
Prof. dr. Toine Egberts
Prof. dr. Marcel Bouvy
Prof. dr. Bart van den Bemt
Prof. dr. Hugo van der Kuy
Dr. Martina Teichert
Dr. Henk-Frans Kwint
Dr. Caroline van de Steeg-van Gompel
Dr. Sanne Bakker-Verdoorn

Data: 

Trainingsdata worden vastgesteld in overleg met de groep deelnemende apothekers

Doelgroepen: 

De training is gericht op (openbaar) apothekers die onderzoek willen doen in hun eigen apotheek. U vormt zelf een groep van maximaal 8 deelnemers. In overleg kunnen naast apothekers ook andere medewerkers uit het apotheekteam deelnemen met minimaal een HBO-denkniveau, zoals farmakundigen / farmaceutisch consulenten. 

Accreditatie: 

Voor openbaar apothekers is 21,5 accreditatiepunt toegekend (Kennis en wetenschap 60%, Samenwerking 20% en Organisatie 20%)  

Kosten: 
 • 1.375,- excl. btw bij individuele inschrijving
 • Groepsprijs voor 8-10 deelnemers op aanvraag. De data van de online bijeenkomsten worden in overleg vastgesteld.  
Locatie: 

Online

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief