Aan de slag met Farmabuddy

Steeds meer patiënten in de apotheek hebben regelmatig en langdurig farmaceutische zorg nodig. Er zijn situaties waarin de patiënt moeite heeft met het managen van het medicatiegebruik, of waarin zorgvuldige afstemming met verschillende zorgverleners uit de eerste dan wel tweede lijn nodig is. Vaste contactpersonen in de apotheek (Farmabuddy’s) kunnen de farmaceutische zorg in deze situaties goed en efficiënt regelen.

Het Farmabuddyprogramma is bedoeld voor apotheekteams die daadwerkelijk aan de slag willen met het leveren van buddyzorg. Achter deze link zit een kort filmpje over wat Farmabuddy inhoudt.

De cursusmodule ‘Aan de slag met Farmabuddy’ is voor apotheekteams die nog niet met vaste aanspreekpunten (Farmabuddy’s) in de apotheek werken.

Leerdoelen: 

Na afloop van de twee cursusdagen kan direct worden gestart met het opzetten van Farmabuddyzorg in de eigen apotheek.

Na de cursusdag kan de deelnemer:

 • Patiënten informeren en uitnodigen voor Farmabuddyzorg, daarbij de voordelen voor hun specifieke situatie benoemen en nagaan of het voor de patiënt ook past
 • Een intakegesprek met een patiënt voeren met een duidelijke structuur
 • Met individuele patiënten afspraken maken die passen bij hun persoonlijke situatie
 • Een actieplan samenstellen waarin globaal weergegeven is wie uit het team welke noodzakelijke acties kan ondernemen voor het implementeren en volhouden van Farmabuddyzorg door het apotheekteam
 • Andere zorgverleners informeren over Farmabuddyzorg in de apotheek
 • De juiste materialen en middelen samenstellen om Farmabuddyzorg voor te bereiden met het apotheekteam
Programma: 

De cursusmodule bestaat uit:

 • Eén voorbereidende teamopdracht (tijdsinvestering ca. een half uur)
 • Twee online cursusdagen (totaal 5,5 uur) voor twee medewerkers per team
 • Online sessie reflectie op praktijkervaringen van 1,5 uur, circa twee maanden na afloop van de cursusdag
 • Werkplekbegeleiding. Deze wordt met elk deelnemend team apart gepland circa 3-6 maanden na de cursusdag
Data: 
 • Fysieke cursusdag op woensdag 29 september. Download de informatiefolder
 • Online sessie ‘reflectie op praktijkervaringen’ op woensdag 17 november
 • Voor regionale of incompany trainingen maken we graag afspraken op maat
Randvoorwaarden: 

Om Farmabuddy daadwerkelijk te implementeren, is in de opstartfase tijd en prioriteit nodig voor het betrekken van het hele team, het maken van werkafspraken en het in de gaten houden van de voortgang en eventueel bijsturen van de gang van zaken.

Doelgroepen: 

De cursus is bedoeld voor apothekers, farmaceutisch consulenten of farmaceutisch managers en apothekersassistenten. Het nascholingstraject dient door minimaal twee deelnemers per apotheekteam gevolgd te worden. Echter, Farmabuddyzorg is een teamaangelegenheid en dient door het hele team gedragen te worden. Daarom worden de voorbereidende opdracht en de opgedane kennis besproken met het hele team. Wanneer later extra assistenten uit de apotheek geschoold willen worden in een module, kunnen zij in overleg met SIR ook individueel deelnemen.

Accreditatie: 
Kosten: 

Zie de informatiefolder 

Locatie: 

Centraal in het land
Nieuwe locaties worden - ook op verzoek - gepland

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl