Innovatief, deskundig en betrokken

Unieke samenwerking KNMP en SIR bezegeld

Op 19 juli bezegelden de KNMP en het SIR hun jarenlange samenwerking op het gebied van beleidsvorming en beroepsontwikkeling met het tekenen van een nieuwe overeenkomst door Eric Janson, algemeen directeur KNMP en Annemieke Floor-Schreudering, directeur SIR.

KNMP erkent SIR als een academisch expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid. KNMP heeft het SIR op grond daarvan als ‘preferred supplier’ aangemerkt voor opdrachten waarvoor de KNMP van oordeel is dat de expertise van het SIR ingezet kan worden, zoals:

  • Ontwikkeling en implementatie van richtlijnen binnen de Professionele Standaard;
  • Verrichten van toegepast wetenschappelijk (praktijk)onderzoek op basis van de KNMP-onderzoeksagenda;
  • Bijdragen aan en/of verzorgen van specifieke onderwijsactiviteiten in de door KNMP verzorgde opleidingen tot openbaar apotheker en/of kaderapotheker;
  • Innovatie en implementatie van farmaceutische zorgprojecten.

De academische openbare apotheken Apotheek Stevenshof en Apotheek Vleuten, beiden onderdeel van SIR Holding BV, kunnen door de KNMP benaderd worden voor onder meer snuffelstages, innovatie- en implementatieprojecten, casuïstiek en materiaal voor onderwijsdoeleinden en filmopnamen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de jarenlange samenwerking tussen de KNMP en het SIR door deze overeenkomst verder wordt versterkt en zal bijdragen aan de beroepsontwikkeling van de apotheker met als doel goede farmaceutische zorg voor iedere patiënt.