Deprescribing bij kwetsbare ouderen met een medicatierol

In Nederland krijgen meer dan 100.000 kwetsbare ouderen hun medicijnen in een medicijnrol. Medicijnen in zo’n rol worden vaak gecontinueerd zonder evaluatie of ze nog nodig zijn. Veel ouderen gebruiken medicijnen die geen nut meer hebben of hebben bijwerkingen. 

Doel: 

We onderzoeken of een persoonlijk medicijngesprek met de openbaar apotheker een geschikte manier is om medicijnen te minderen of te stoppen (“deprescribing”). Deprescribing is een complexe interventie waarbij goede samenwerking tussen apotheker en voorschrijver essentieel is. Aan het onderzoek gaan 320 ouderen met een medicatierol meedoen die 75 jaar of ouder zijn en 10 of meer medicijnen gebruiken. Het is een clustergerandomiseerd onderzoek: 16 apothekers voeren medicijngesprekken en begeleiden ouderen bij het stoppen (in samenwerking met de huisarts en praktijkondersteuner) en 16 andere apothekers verlenen alleen standaardzorg. Zes maanden na het medicijngesprek kijken we naar het aantal gestopte medicijnen bij patiënten in beide groepen en naar gezondheidsklachten, kwaliteit van leven, de tevredenheid van patiënten en zorgverleners en de kosten. De apothekers die medicijngesprekken voeren en de betrokken huisartsen en praktijkondersteuners krijgen eerst een training over deprescribing op het gebied van communicatie, organisatie en farmacotherapie. Ook ontvangen ze een toolkit voor deprescribing, die onder meer bestaat uit kennisdocumenten voor deprescribing van tien geneesmiddelgroepen voor zorgverleners en informatiefolders voor patiënten die uitleg geven over de voor- en nadelen van deprescribing (onderdeel van de Nederlandse richtlijn “minderen en stoppen van medicatie”). 

Samenwerking: 

Universiteit Utrecht, LUMC, Zorgbelang Inclusief

Looptijd: 

Januari 2021 - september 2024

Subsidieverstrekker: 

ZonMw

Contact: 

Gert Baas, g.w.baas@sirstevenshof.nl

Neem contact met Gert Baas op indien u interesse heeft om mee te doen aan de trial.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief