Innovatief, deskundig en betrokken

Opleiden van studenten bij SIR

Opleiden van studenten bij SIR

Opleiden is één van de pijlers van SIR, naast het ontwikkelen, onderzoeken en onderwijs geven op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg. Daarom vinden stagiaires van verschillende opleidingen (WO, HBO, MBO) een plek bij ons. In de stages komen vaak meerdere van onze pijlers bij elkaar.

Lees hieronder de verschillende (onderzoeks)projecten die door studenten zijn uitgevoerd in 2022


Een Pharmacy Research project bij SIR (Ikrame Chams, Eline Garrelts, Sasja van Leeuwen)

Ikrame Chams, derdejaars Master farmacie aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft bijgedragen aan het onderzoeken en implementeren van een opioïdenreductietool in het TRIO-3P onderzoek. Het doel van deze tool is dat huisartsen en apotheken meer aandacht besteden aan het voorschrijven en ter hand stellen van opioïden. Daarnaast werden patiënten via de huisarts en apotheek begeleid bij het afbouwen van langdurig gebruik van opioïden. Haar begeleiders hierbij waren Elsemiek Jansen en Mette Heringa.

Eline Garrelts, ook in haar laatste jaar van de Master Farmacie aan de Universiteit Leiden. Zij keek in haar onderzoek naar de farmaceutische zorgbehoeften van patiënten met een licht verstandelijke beperking in de eerstelijnszorg. Voor het praktijkonderzoek was Linda Mulder haar eerste aanspreekpunt, onderzoekstechnisch raadpleegde zij ook regelmatig Mette Heringa.

Sasja van Leeuwen, laatstejaars student Master Farmacie aan de Universiteit Leiden. Zij hield zich bezig met medicatiebeoordeling gefocust op deprescribing bij oudere patiënten met hyperpolyfarmacie en een medicijnrol. Haar begeleiders hierbij waren Gert Baas en Mette Heringa.

Hoe komen jullie bij SIR terecht?
Bij de master in Leiden ging dit via een zogenaamde “Meet & Greet”. Eline en Sasja waren al bekend met SIR door het contact met hun opleiders, zoals o.a. Anne-Margreeth Krijger, Adrianne Faber en Gert Baas. Ikrame raadpleegde de vacaturebank in Utrecht. Op basis van haar interesse en in relatie met een reeds gevolgd keuzevak kwam ze bij dit project van SIR uit.

Hoe ervaren jullie onze organisatie?
SIR wordt door alle drie ervaren als kleine doch gezellige organisatie met korte lijnen en een open en goede communicatieve sfeer.

Hoe ervaren jullie de begeleiding?
Over de begeleiding niets dan lof. Door de beperkte tijdsduur van een stage is hun eigen opdracht relatief klein. Maar het leuke is, dat de begeleiders de stagiaires ook meenemen in het grotere geheel van het totale onderzoek.

Wat valt jullie op aan het werkveld van apothekers?
Grote geneesmiddelentekorten, de groeiende rol van apothekers als zorgverleners en de remmende rol van zorgverzekeraars daarbij.

Waarom zouden jullie SIR aanbevelen?
SIR is vooral wat praktijkonderzoek betreft een grote speler in Nederland. Tegelijkertijd is het een overzichtelijke organisatie, waarin je niet verdwaalt.

Wat zijn jullie toekomstplannen binnen de farmacie?
Eline is daarin het meest uitgesproken op dit moment: ze wil de openbare farmacie in. Sasja neigt ook naar de openbare farmacie, maar wil in haar laatste stage ook ervaring opdoen in de farmaceutische industrie. Ikrame wil ook proeven aan de industrie, maar neigt naar een combinatie van onderwijs en een praktijkfunctie in de farmacie, wellicht als projectapotheker in een ziekenhuis.

We zijn blij om vanuit SIR een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van deze jonge talenten. Voorlopig mogen we nog even van ze genieten. Na nog een laatste stage elders hopen ze alle drie in de zomer van 2023 af te studeren.


Implementatie van twee interventies bij eerste uitgifte van medicatie (Hicham Mellouki)

Hicham Mellouki voerde zijn onderzoeksstage voor de master farmacie van Universiteit Utrecht uit bij de Make-it proeftuin Kanaleneiland in Utrecht. Daar keek hij naar de implementatie van twee interventies bij eerste uitgifte van medicatie om goed medicatiegebruik bij patiënten te bevorderen: eenvoudige etiketteksten en de terugvraagmethode. Hij gebruikte zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden op basis van het RE-AIM model. [Lees verder]

Het belangrijkste resultaat was, dat de implementatie van de interventies in beide apotheken goed gelukt is: de eenvoudige etiketteksten werden bij ruim 80% en de terugvraagmethode werd bij ruim tweederde van de eerste uitgiften toegepast. Huisartsen gebruikten de terugvraagmethode minder vaak dan de bedoeling was. De scholing aan het apotheekteam, gevoelde meerwaarde van de interventies voor de patiënten in de wijk, ervaring met projecten in de apotheken, enthousiasme van de apothekers en regelmatige bespreking van de voortgang hebben bijgedragen aan de goede implementatie in de apotheken.

De kwantitatieve data verzamelde Hicham in de apotheken Kanaleneiland en Marco Polo, onder begeleiding van apothekers Monica Mestre en Olga van de Wall. Voor kwalitatieve analyse gebruikte hij uitgeschreven interviews met zorgverleners uit de proeftuin. Caroline van de Steeg, die vanuit SIR deelneemt aan het Make-it consortium, begeleidde Hicham bij het onderzoek. Sander Borgsteede van Stichting Health Base hield als medeprojectleider van de proeftuin ook vinger aan de pols.

Hicham heeft met zijn stage verschillende onderzoeksmethoden leren kennen en een mooi eindverslag geschreven. Meer informatie over het Make-it consortium en de proeftuinen therapietrouw vindt u hier.


Ontwikkelen van online scholing binnen CoDeprescribe (Jelly van der Ploeg)

Het ontwikkelen en geven van farmaceutisch onderwijs heeft bij SIR een belangrijke plaats. Studenten met interesse in onderwijs kunnen bij SIR leren wat er komt kijken bij het ontwikkelen van onderwijs. Jelly van der Ploeg, derdejaars farmaciestudent uit Leiden, werkte gedurende haar keuzestage aan online scholing voor het CoDeprescribe project.

Voor het CoDeprescribe project hebben we een blended trainingsprogramma ontwikkeld voor apothekers, huisartsen en praktijkondersteuners. In het project evalueren we welk effect dit trainingsprogramma heeft op het samen met de patiënt beslissen over het minderen of stoppen van medicatie voor hart- en vaatziekten. Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van de RuG/UMCG in samenwerking met SIR en Nivel.

Het trainingsprogramma begint met een individuele online scholing die de zorgverleners voorbereidt op een live-training. Voor haar bijdrage hieraan startte Jelly met inlezen in de materie en vervolgens het bepalen van de leerdoelen. Daarna ontwierp ze twee online modules: korte, mooi vormgegeven kennisclips met bijbehorende vragen en opdrachten. De eerste module gaat in op de inhoud van de module “Minderen en stoppen van medicatie” uit de multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen. In de tweede module leert de zorgverlener over patiëntgerichte communicatie en gezamenlijke besluitvorming in gesprekken met patiënten over het minderen en stoppen van medicatie. Tussendoor testte Jelly de integratie van de online nascholing in het online Nivel platform en ontwierp ze ook nog een duidelijke flyer die patiënten voorbereidt op het gesprek over minderen en stoppen van medicatie. Met terechte trots presenteerde Jelly aan het eind aan het SIR-team wat ze allemaal had bereikt en geleerd tijdens haar 10-weekse keuzestage.


Het verbeteren van het perfomance management (Vera Willemsen)

Niet alle stagiaires bij SIR volgen een farmacie-gerelateerde studie. Ook Vera Willemsen, student Human Resource Management aan de Hogeschool Leiden, heeft haar afstudeeropdracht bij ons uitgevoerd. Zij onderzocht hoe het “performance management” in de organisatie kan verbeteren.

Om de cultuur en leiderschapsstijl van de organisatie te onderzoeken maakte ze gebruik van het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI-enquête). Hier kwam uit dat we bij SIR een mensgerichte familiecultuur hebben. Uit interviews met medewerkers concludeerde Vera dat het ontbreken van functiedoelstellingen één van de voornaamste verbeterpunten voor het performance management is. Daarom gaf Vera in haar scriptie aanbevelingen om ervoor te zorgen dat individuele doelen van medewerkers bijdragen aan de organisatiedoelen. Zo kunnen bepaalde organisatiedoelen in de toekomst beter behaald worden.

Vera studeerde onlangs cum laude af en haar scriptie van deze afstudeeropdracht werd zelfs beloond met de prestigieuze Hogeschool Leiden Scriptieprijs. We feliciteren Vera van harte met deze erkenning.


Het patiëntperspectief op Farmabuddy Parkinson (Alisha Dwarka)

Alisha Dwarka, student Farmakunde aan de Hogeschool Utrecht, werkte mee aan onderzoek naar de zorg die Farmabuddy’s verlenen aan patiënten met de ziekte van Parkinson. Alisha hield interviews met patiënten die deze zorg ontvangen hadden en keek zo hoe patiënten deze zorg waardeerden en welke elementen uit de zorg voor hen belangrijk zijn.

Patiënten waardeerden adviezen voor innameschema’s bij complexe Parkinsonmedicatie, evenals het vangnet dat Farmabuddy’s vormen bij vragen. Ook ondersteuning bij logistieke aspecten, zoals wisselingen vanwege preferentiebeleid en geneesmiddeltekorten, vonden ze belangrijk.

Clementine Stuijt (Punt voor Parkinson/UMCG) en Mette Heringa (SIR) hebben de onderzoeksstage van Alisha begeleid. Het doen van kwalitatief onderzoek is voor studenten meestal een nieuwe en daarmee leerzame ervaring. De resultaten van Alisha’s onderzoek worden gecombineerd met vragenlijstdata en data uit apotheekdossiers om een artikel te schrijven over de implementatie van Farmabuddyzorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson.


Ontwikkelen van scholings- en informatiematerialen voor TAPTOE (Aurora IJsselmuiden, Chabely Rodriguez Felix, Seyma Yanmaz)

Aurora IJsselmuiden, Chabely Rodriguez Felix en Seyma Yanmaz, ook studenten Farmakunde aan de Hogeschool Utrecht, hebben hun projectstage bij SIR uitgevoerd. Binnen het TAPTOE-project over het terugdringen van opioïd-gebruik (taptoeconsortium.nl) hebben ze onder begeleiding van Elsemiek Jansen – Groot Koerkamp bijgedragen aan scholings- en informatiematerialen.

Zo hebben ze meegewerkt aan de evaluatie van e-learnings voor zorgverleners en aan de ontwikkeling van patiënten folders over chronische pijn en (het afbouwen van) opioïden. Daarvoor hebben ze eerst een inventarisatie gemaakt van bestaande informatiematerialen voor patiënten over opioïden. De folders bevatten kernachtige informatie en verwijzen naar e-modules via thuisarts.nl.

In de projectstage hebben de studenten gezien wat er allemaal komt kijken bij het opstellen van informatiematerialen voor patiënten voor gebruik in een praktijkonderzoek. De folders worden momenteel gebruikt in de TRIO-3P-studie ter vermindering van niet-passend opioïdgebruik in meer dan 40 huisartsenpraktijken en apotheken. In die studie zal het gebruik van de folders worden geëvalueerd.