Make-it: Medication Adherence Knowledge, Expertise and Implementation Taskforce

Er zijn verschillende succesvolle interventies om therapietrouw te bevorderen. Die vinden alleen niet goed hun weg naar reguliere zorg. Het Make-it consortium bundelt expertise uit o.a. de farmacie, gedragswetenschappen, zorgonderzoek en implementatie. Leden van het consortium zijn werkzaam bij Nivel, RadboudUMC, Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC, Hogeschool Utrecht, IVM en SIR.

Doel: 

Het doel van het Make-it consortium is om proeftuinen te helpen om effectief gebleken interventies in te bedden in de dagelijkse zorg. Proeftuinen kunnen in twee rondes een subsidieaanvraag doen bij ZonMw om onder begeleiding van Make-it een interventie te implementeren.

Ondersteuning van de proeftuinen begint met het schrijven van de subsidieaanvraag. Na toekenning van de ZonMw-subsidie geeft het consortium specifieke trainingen aan de proeftuinen om het project goed te managen, succesvol te implementeren en te evalueren. Elke proeftuin krijgt een eigen begeleidingsteam dat vinger aan de pols houdt en naar behoefte verdere ondersteuning op maat biedt. Door middel van intervisie leren de proeftuinen ook van elkaar. Als voorbereiding op landelijke opschaling van therapietrouw interventies voert het consortium onder andere een stakeholdersanalyse uit en inventariseert het de geleerde lessen bij de begeleiding van de proeftuinen. Deze zullen uiteindelijk worden opgenomen in een implementatiegids. 

Looptijd: 

Juli 2019 t/m juni 2024

Subsidieverstrekker: 

ZonMw

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief