Onderzoek

Promotieonderzoek

De waarde van medicatie op rol voor de zelfstandig thuiswonende oudere

In de KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’ staan aanbevelingen over de farmaceutische zorgverlening van de openbaar apotheker aan mensen met deze distributievorm. De toepassing van medicatie op rol als geïndividualiseerde distributievorm is in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, de standaard.

Deprescribing bij kwetsbare ouderen met een medicatierol

In Nederland krijgen meer dan 100.000 kwetsbare ouderen hun medicijnen in een medicijnrol. Medicijnen in zo’n rol worden vaak gecontinueerd zonder evaluatie of ze nog nodig zijn. Veel ouderen gebruiken medicijnen die geen nut meer hebben of hebben bijwerkingen. 

Doelgerichte toepassing van medicatiebeoordeling in de praktijk: op zoek naar de juiste patiënt en de juiste uitkomstmaat

De laatste jaren vinden medicatiebeoordelingen op steeds grotere schaal plaats in Nederland. Er is veel onderzoek naar gedaan. De huidige resultaten laten echter alleen effect zien op procesuitkomstmaten, zoals vermindering van farmacotherapie gerelateerde problemen (FTP’s). Er is nog geen effect aangetoond op hardere uitkomstmaten, zoals kwaliteit van leven of ziekenhuisopnames. Daarnaast wordt het steeds duidelijker dat bij ouderen behandeling op basis van ziektegerelateerde uitkomsten zoals beschreven in richtlijnen niet voldoet.

Het combiconsult van huisarts, praktijkverpleegkundige en openbaar apotheker voor patiënten met diabetes, CVRM en COPD.

Bij het combiconsult voeren patiënten met diabetes, COPD en/of risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk een gesprek met hun openbaar apotheker over hun medicijnen. Aansluitend hierop gaan deze patiënten op jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. De apotheker, praktijkverpleegkundige en huisarts werken daarbij nauw samen om in samenspraak met de patiënt eventuele problemen met het medicijngebruik op te lossen.

Optimalisatie en individualisatie van medicatiebewaking in de openbare apotheek

Vermijdbare farmacotherapiegerelateerde problemen (FTP’s) komen frequent voor. Het opsporen en voorkomen van potentiële FTP’s is een kerntaak van de openbaar apotheker. De huidige medicatiebewaking is hierbij een onmisbaar hulpmiddel, maar kent ook beperkingen. Enerzijds worden veel medicatiebewakingssignalen gegenereerd die voor de betreffende patiënt niet klinisch relevant zijn, waardoor signaalmoeheid optreedt. Anderzijds worden complexe risicosituaties niet opgespoord. Doorontwikkeling van de medicatiebewaking is noodzakelijk ten behoeve van de patiëntveiligheid.

Professionaliteit van de openbaar apotheker

De rol van de apotheker is aan het veranderen van product naar patiënt-georiënteerd. Door deze veranderende rol als zorgverlener van de patiënt ervaren apothekers in toenemende mate morele dilemma’s. Hierbij botsen hun (professionele) opvattingen en waarden met andere belangen zoals die van de patiënt, andere zorgverleners, de onderneming, de zorgverzekeraar, de overheid. Er is niet eerder onderzocht vanuit welke waarden Nederlandse apothekers hun dagelijkse klinische praktijk beoefenen of en welke morele dilemma’s zij ervaren en welke waarden bij de afhandeling een rol spelen.

TAPTOE Eerste lijn

Het promotietraject betreft onderzoek naar gebruik van opioïden in de eerste lijn. Het is onderdeel van een groot opioïdenonderzoek van het TAPTOE-consortium (Tackling And Preventing the Opioid Epidemic).

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl