Dr. Martine Kruijtbosch

Functie: 

Onderzoeker

Opleiding en werkervaring: 

Martine Kruijtbosch behaalde haar Master Sociologie in 1992 in Groningen. Na een periode van veldonderzoek in India werkt zij sinds 2002 als onderzoeker bij SIR. In 2012 heeft zij een pre-master toegepaste ethiek afgerond bij de faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht. Vanaf 2014 is zij vanuit SIR gestart met promotieonderzoek naar de professionaliteit van de openbaar apotheker. Sinds 2017 is zij gespreksleider moreel beraad (VUmc landelijke training gespreksleiders Moreel Beraad).

Aandachtsgebieden: 
 • Farmaceutische ethiek: morele dilemma’s van apothekers; kernwaarden (Handvest van de apotheker); moreel beraad
 • Farmaceutisch praktijkonderzoek en farmaceutische zorgprojecten (psychofarmaca, benzodiazepines, pijnmedicatie (NSAID’s) en maagprotectie, valrisico verhogende medicatie)
Huidige projecten/onderzoeken: 
 • Promotieonderzoek Professionaliteit van de openbaar apotheker
 • Docentschap KNMP Vervolgopleiding Professionaliteit en Ethiek
 • Docentschap (extern) Morele reflectie, Master Farmacie Universiteit Leiden, Master Farmacie Universtiteit Utrecht
 • Peilingen via Panel Apotheekmedewerkers (PAM peilingen)
Externe werkzaamheden/lidmaatschappen: 
 • Lid van KNMP SIG Ethiek en Filosofie van de Farmacie sinds 2011
Publicaties: 

        Artikelen

 • Kruijtbosch M, Floor-Schreudering A, van Leeuwen E, Göttgens-Jansen W, Bouvy ML. Moral reasoning perspectives of community pharmacists in situations of drug shortages. Res Social Adm Pharm, 2020.
 • Kruijtbosch M, Göttgens‐Jansen W, Floor‐Schreudering A, van Leeuwen E, Bouvy ML. Moral reasoning among Dutch community pharmacists: testing the applicability of the Australian Professional Ethics in Pharmacy test. Online publication (June 2019). International journal of clinical pharmacy, 1-9. https://doi.org/10.1007/s11096-019-00869-5
 • Kruijtbosch M, Göttgens‐Jansen W, Floor‐Schreudering A, van Leeuwen E, Bouvy ML. Moral dilemmas reflect professional core values of pharmacists in community pharmacy. Int J Pharm Pract. 2019;27(2):140–148. doi: 10.1111/ijpp.12490.
 • Kruijtbosch M, Göttgens-Jansen W, Floor-Schreudering A, van Leeuwen E, Bouvy ML. Moral dilemmas of community pharmacists: a narrative study. Int J Clin Pharm. 2017 Nov 20. doi: 10.1007/s11096-017-0561-0.
 • Klamer S, Kruijtbosch M en Yuen Yee Li. Farmaceutische zorg: mens gaat (meestal) voor op dier. Pharm weekbl 33/34 (rubriek Moreel Dilemma) 4 november 2016.
 • Kuypers R en Kruijtbosch M.  ‘Welke keuze je ook maakt, betrek patiënt bij beslissing’. De kwestie De Bruin en zijn ernstige jeukklachten. Pharm weekbl (rubriek Moreel Dilemma) 13 november 2015;150–46.
 • Bouvy ML, Kruijtbosch M. Meer oog voor vallende ouderen loont. Hulp bij mindering 'valgevaarlijke geneesmiddelen'. Pharm Weekbl 2013(50):10-13.
 • Schellekens, T, Bouvy ML, Kruijtbosch M. Apothekers sporen ouderen met valrisico op. Pharm Weekbl 2013(3):20-22.
 • V.J.B. Huiskes, M. Kruijtbosch, R. Ensing, M. Meijs, V.M.M. Meijs, M.J. Ploeger, H. Poels, R.H.A.M. Simons en B.J.F. van den Bemt. Het effect van een medicatiereviewproces op de poli cardiologie: ontwikkeling van een medicatiereviewproces en onderzoeksopzet. Prisma Symposium, 15 januari 2013. PW Wetenschappelijk Platform. 2013;7:a1315. 
 • Amini, S, Kruijtbosch M. Assistent vangt klappen preferentiebeleid. Boodschappers van slecht nieuws. Pharm Weekbl 2013, 22 maart.
 • van Geffen EC, Kruijtbosch M, Egberts AC, et al. Patients' perceptions of information received at the start of selective serotonin-reuptake inhibitor treatment: implications for community pharmacy. Ann Pharmacother. 2009;43:642-9.
 • Kooy MJ, Dessing WS, Kroodsma EF, Smits SR, Fietje EH, Kruijtbosch M, De Smet PA. Frequency, nature and determinants of pharmaceutical consultations provided in private by Dutch community pharmacists. Pharm World Sci. 2007 Apr;29(2):81-9. 
 • Elisabeth A van Dijk, Drabbe NR, Kruijtbosch M, De Smet PA. Drug dosage adjustments according to renal function at hospital discharge. Ann Pharmacother. 2006 Jul;40(7):1254-60.
 • Elisabeth A van Dijk, Nathalie RG Drabbe, Martine Kruijtbosch, and Peter AGM De Smet. Dosage Adjustments According to Renal Function at Discharge: A Comparison of 3 Hospitals. Ann. Pharmacother., Dec 2006; 40: 2276 - 2277. 
 • Buurma H, De Smet PA, Kruijtbosch M, Egberts AC. Disease and intolerability documentation in electronic patient records. Ann Pharmacother 2005;39:1640-6.
 • Bouvy ML, Cusell-Borgh M, Kruijtbosch M. Maagprotectie: te veel of te weinig. Gastro-intestinale risico's van NSAID's in de dagelijkse praktijk. Jaargang 2005, PW nr. 17, blz 570.
 • Timmers L, Kruijtbosch M, Termote M, Denneboom W, Klein Kranenberg AH, Schoenaker LM, Smet PAGM de. Alleen gemotiveerde patiënten stoppen. Effect van 'minimale interventie' van de openbare apotheek bij rokers. Jaargang 2004, PW nr. 43, blz 1419.

        Rapporten

 • S. Amini en drs. M. Kruijtbosch. PAM poll: 'Ervaringen met het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'. SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden, 27 juli 2015. 
 • Dr. C. van de Steeg-van Gompel, C., drs. A. Floor-Schreudering, drs. M. Kruijtbosch, Prof. Dr. M.L. Bouvy. Eindrapportage ´Implementatie Diabetes Dialoog´. SIR Institue for Pharmacy Practice and Policy, Leiden, 1 oktober 2013.
 • Drs. M. Kruijtbosch en Prof. dr. M.L. Bouvy. Eindrapport Valpreventieproject 2011-2013. SIR Institue for Pharmacy Practice and Policy, Leiden, mei 2013. 
 • Amini, S. en drs. M. Kruijtbosch. PAM onderzoek Preferentiebeleid. SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. Leiden: februari 2013. 
 • SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy in samenwerking met de projectgroep Zichtbare Zorg Farmacie (IGZ). Kwaliteitskader Farmaceutische Zorg. Ministerie van VWS: Den Haag, 11 maart 2009.
 • Kruijtbosch M. Terugdringen chronisch benzodiazepinegebruik via FT(T)O. SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden, 2007.
 • Kruijtbosch M. Prescriptieterugkoppeling naar voorschrijvers van psychofarmaca. Geneesmiddelinteractie SSRI's met NSAID's. SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden, 2007. 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief