Dr. Henk-Frans Kwint

Functie: 

Openbaar Apotheker / Onderzoeker

Opleiding en werkervaring: 

Henk-Frans studeerde farmacie in Groningen vanaf 1988 en behaalde zijn apothekersdiploma in 1996. Direct aansluitend is hij gestart als tweede apotheker bij de zusterorganisatie van SIR,  de academische Apotheek Stevenshof in Leiden en werkt daar nog steeds. In 2001 is hij beherend apotheker geworden en sinds 2015 directeur.

In 1997 zette hij zijn eerste stappen op het gebied van farmaceutisch praktijkonderzoek bij SIR als tutor in de SIR masterclass. In 2007 is hij gestart met promotieonderzoek op het gebied van medicatiebeoordeling en medicatie op rol (“Baxter”). Op 29 mei 2013 is hij gepromoveerd op dit onderzoek aan de Universiteit Utrecht. Als vervolg hierop begeleid hij binnen SIR als co-promotor de promotieonderzoeken op het gebied van medicatiebeoordeling (Sanne Verdoorn) en medicatie op rol (Bram Mertens)

Henk-Frans is lid geweest van de SIG astma/COPD van de KNMP van 1998 tot 2000.  Hij heeft van 1997 tot 2001 gefunctioneerd als FTO-Apotheker-Coördinator (FAC) van het FTO-regioteam Rijnland&Midden-Holland van DGV (tegenwoordig IVM). Van 2010 tot en met 2012 heeft hij deelgenomen aan de werkgroep die de multidisciplinaire richtlijn “Polyfarmacie bij ouderen” heeft ontwikkeld en was auteur van het hoofdstuk medicatiebeoordeling binnen deze richtlijn.

Aandachtsgebieden: 
 • Medicatiebeoordeling
 • Medicatie op rol
 • Medisch farmaceutische beslisregels
 • Geïntegreerde eerstelijns zorg (GEZ)
 • Multidisciplinaire zorgprogramma’s
 • Medicatieoverdracht
 • KNMP-richtlijnen (Geïndividualiseerde DistributieVorm (GDV))
Huidige projecten/onderzoeken: 
 • Promotieonderzoek Doelgerichte toepassing van medicatiebeoordeling in de praktijk: op zoek naar de juiste patiënt en de juiste uitkomstmaat
 • Promotieonderzoek De waarde van medicatie op rol voor de zelfstandig thuiswonende oudere
 • Cursus Het toepassen van MFB’s in de openbare apotheek
Externe werkzaamheden/lidmaatschappen: 
 • Lid managementteam gezondheidscentrum Stevenshof
 • Locatiecoördinator Zorg samenwerkingsstevenshof Stevenshof (tot binnen Rijncoepel1oktober 2015)
 • Voorzitter managementteam samenwerkingsverband Stevenhof binnen Rijncoepel (vanaf 1 oktober 2015)
 • Lid financiele commissie Rijncoepel
 • Voorzitter Stichting Eerstelijns Automatisering Leiden e.o. (tot 1 januari 2016)
Publicaties: 

        Artikelen

 • Mertens BJ et al. Immediate or deferred adjustment of drug regimens in MDD systems. Res Social Adm Pharm. 2018 May 18. pii: S1551-7411(17)30673-3.
 • Mertens BJ et al. Are Multidose Drug Dispensing systems initiated for the appropriate patients? Eur J Clin Pharmacol. 2018 May 16. doi: 10.1007/s00228-018-2478-5.
 • Mertens BJ, Kwint HF, Bouvy ML, van Marum RJ. Medicatie op rol, wat komt er bij kijken? Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1770.
 • Mertens BJ, Kwint HF, van der Pol J, Bouvy ML. Eindcontrole kan efficiënter. Pharm. Weekbl 20. mei 2017.
 • Mertens BJ, Kwint HF, van Marum RJ, Bouvy ML. Acute wijziging medicatierol is tijdrovend en risicovol . Pharm. Weekbl 13. maart 2017.
 • Verdoorn S, Kwint HF, Hoogland P, Gussekloo J, Bouvy ML. Drug-related problems identified during medication review before and after the introduction of a clinical decision support system. J Clin Pharm Ther 2017 Oct 2. doi: 10.1111/jcpt.12637. [Epub ahead of print]
 • Kwint HF, Bermingham L, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. The relationship between the extent of collaboration of general practitioners and pharmacists and the implementation of recommendations arising from medication review: a systematic review. Drugs Aging 2013;30:91-102.
 • Faber A. Bijdrage farmacotherapeutische anamnese aan medicatiebeoordeling. PW Wetenschappelijk Platform 2013;7:e1301.
 • Kwint HF, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. The contribution of patient interviews to the identification of drug-related problems in home medication review. J Clin Pharm Ther 2012;37:674-80.
 • Faber A. Medicatiereview aanbevolen bij geautomatiseerd distributiesysteem. PW Wetenschappelijk Platform. 2012;6:e1201.
 • de Graaf L. FPZ moet zich nestelen in de wetenschap. Meer promoties nodig van openbaar apothekers. Pharm Weekbl 2012;147(23).
 • Kwint HF, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML.Effects of medication review on drug-related problems in patients using automated drug-dispensing systems: a pragmatic randomized controlled study. Drugs Aging 2011;28:305-14.
 • van Wijck F. Populariteit Baxterrol vraagt om goede leidraad. Pharm Weekbl 2011;146(21).
 • Bos E. Wordt het farmacotherapeutische thuisconsult succesvol? Alle medicatie op tafel graag. Pharm Weekbl 2009;144(27):24-25.
 • van Haarlem N. Apotheker Lloyds komt aan huis. Pharm Weekbl 2006;141(24):808-1.
 • Bos E. Trek open die medicijnkast. Pharm Weekbl 2006;141(50):1588-91.
 • Kwint HF, Luchtman T, Krijger-Dijkema JM, Eekhof J, De Kanter J. Arts en apotheker houden samen toezicht. Controle van herhaalreceptuur op geneesmiddelgerelateerde problemen. Pharm Weekbl 2003;138(49):1732-7.

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief