Innovatief, deskundig en betrokken

Drs. Anne-Margreeth Krijger-Dijkema

Drs. Anne-Margreeth Krijger-Dijkema

Openbaar apotheker
BIG nummer: 49047868017

Opleiding en werkervaring: 

Anne-Margreeth Krijger-Dijkema behaalde haar apothekersdiploma in 1997 in Groningen. Na haar studie is zij als apotheker bij Apotheek Stevenshof gaan werken. Sinds 2010 werkt zij tevens voor SIR aan o.a. de KNMP-richtlijnen, de KNMP vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist (Charlotte Jacobs Instituut), Master Farmacie Universiteit Leiden, diverse postacademische nascholingen, de opleiding tot leefstijlapotheker. Namens de KNMP neemt zij deel aan de werkgroep ‘modulair onderhoud diabetesrichtlijnen’. Tevens is zij projectleider van ‘Diabetypering en leefstijl als medicijn’( DLAM), waarvoor zij in 2020 door de Vereniging Arts en Leefstijl is uitgeroepen tot ‘leefstijlprofessional van het jaar’. Ze is sinds 2021 voorzitter van de NDF ronde tafel werkgroep ‘leefstijlinterventies bij diabetes’ en daarnaast  lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Diabetes Fonds. 

Aandachtsgebieden: 
 • Diabetes (o.a. farmacotherapie en fenotypering)
 • Leefstijlgeneeskunde
 • Richtlijnen (mbt diabetes)
 • Deprescribing/afbouwen medicatie
 • Farmaceutisch onderwijs
Huidige projecten/onderzoeken: 
 • KNMP Richtlijn Diabetes en indicatoren werkgroep
 • Diabetypering en leefstijl als medicijn (DLAM 2.0, vervolproject op DLAM 1.0)
 • Combiconsult Leefstijl en medicatie ism GLI-coaches
 • Charlotte Jacobs Instituut, Vervolgopleiding Openbare Farmacie, tutor en onderwijs behandelaarschap en diabetes
 • Master Farmacie Universiteit Leiden, onderwijs diabetes
 •  Diverse post academische nascholingen over diabetes en/of leefstijl (o.a. SIR OpFRIS cursus diabetes, CME online, ism stichting Langerhans, ism vereniging Arts en Leefstijl, ism Care4cure).
 • Consultatieteam diabetes eerstelijn
Overige werkzaamheden/lidmaatschappen: 
 • Voorzitter NDF ronde tafel werkgroep leefstijlinterventies bij diabetes
 • Werkgroep Modulair onderhoud diabetes richtlijnen
 • SIG diabetes KNMP
 • Wetenschappelijke adviesraad Diabetesfonds (WAR DF)
 • Leids Academische netwerk apothekers ( LANA)
 • Leefstijlapothekers (LEAPO’S)
Nevenwerkzaamheden:

 • Openbaar apotheker, Academische Apotheek Stevenshof, Leiden
Publicaties: 

Wetenschappelijke artikelen Anne-Margreeth Krijger

Contact: 

j.m.krijger@apotheekstevenshof.nl