Innovatief, deskundig en betrokken

Dr. Martine Kruijtbosch

Dr. Martine Kruijtbosch

Onderzoeker

Opleiding en werkervaring: 

Martine Kruijtbosch behaalde haar Master Sociologie in Groningen (1992). Na een periode van veldonderzoek in India werkt zij sinds 2002 als onderzoeker bij SIR. In 2012 heeft zij een pre-master toegepaste ethiek afgerond bij de faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht. In 2021 is Martine vanuit SIR en bij de Universiteit Utrecht gepromoveerd op het onderwerp morele dilemma’s van openbaar apothekers. Martine doceert professionaliteit en ethiek bij het Charlotte Jacobs Instituut (Vervolgopleiding Openbare Farmacie) en bij de Master Farmacie in Leiden en in Utrecht. Daarnaast is zij gespreksleider moreel beraad (VUmc landelijke training gespreksleiders Moreel Beraad).

Aandachtsgebieden: 
  • Professionaliteit en farmaceutische ethiek onderwijs
  • Moreel beraad (morele dilemma’s van apothekers; morele sensitiviteit; moreel reflecteren en dialoog; kernwaarden (Handvest van de apotheker)
Huidige projecten/onderzoeken: 
  • Charlotte Jacobs Instituut, Vervolgopleiding Openbare Farmacie, leerlijn Professionele ontwikkeling, onderwijs professionaliteit en ethiek
  • Master Farmacie Universiteit Leiden, Master Farmacie Universiteit Utrecht, onderwijs professionaliteit en ethiek
  • SIR Dialoogtraining – Vorm van intervisie met focus op morele vragen
Overige werkzaamheden/lidmaatschappen: 
  • Leerlijncoördinator Professionele ontwikkeling, Charlotte Jacobs Instituut, Vervolgopleiding Openbare Farmacie
  • Externe beoordelaar activiteit stappenplan morele reflectie Charlotte Jacobs Instituut, Vervolgopleiding Openbare Farmacie
  • Externe beoordelaar eerstejaars geschiktheid Charlotte Jacobs Instituut, Vervolgopleiding Openbare Farmacie
  • Lid van KNMP SIG Ethiek en Filosofie van de Farmacie
Publicaties: 

Wetenschappelijke artikelen Martine Kruijtbosch

Contact: 

m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl