Innovatief, deskundig en betrokken

Literatuurstudie Nivel & SIR – 2023

Rol apotheker in de geneesmiddlenzorg kan worden versterkt, vinden burgers.

Burgers zijn niet altijd goed op de hoogte van wat de openbare apotheek hen kan bieden. Wel zien ze voor de apotheek een centrale rol weggelegd als het gaat om het leveren van medicatie. Wanneer burgers zorg ontvangen van het apotheekteam, zijn zij daar dan ook over het algemeen tevreden over. Dit betekent dat er kansen liggen om de rol van het apotheekteam in de zorg rondom het gebruik van geneesmiddelen te versterken. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het Nivel in samenwerking met SIR Institute voor Pharmacy Practice and Policy, op verzoek van het ministerie van VWS. 

Meer informatie: