Professionaliteit van de openbaar apotheker

De rol van de apotheker is aan het veranderen van product naar patiënt-georiënteerd. Door deze veranderende rol als zorgverlener van de patiënt ervaren apothekers in toenemende mate morele dilemma’s. Hierbij botsen hun (professionele) opvattingen en waarden met andere belangen zoals die van de patiënt, andere zorgverleners, de onderneming, de zorgverzekeraar, de overheid. Er is niet eerder onderzocht vanuit welke waarden Nederlandse apothekers hun dagelijkse klinische praktijk beoefenen of en welke morele dilemma’s zij ervaren en welke waarden bij de afhandeling een rol spelen. Internationaal onderzoek is beperkt over dit onderwerp. Het Handvest (Handvest van de apotheker. Grondslag voor het professioneel en ethisch handelen, KNMP, 2012) met de daarin opgenomen kernwaarden van de professie is leidend binnen dit onderzoek.

Doel: 

Onderzoeken in hoeverre apothekers de professionele kernwaarden uit het Handvest herkennen, hun identiteit eraan ontlenen en er vanuit handelen. Daarnaast het onderzoeken van de omgeving van de openbaar apotheker zoals bijvoorbeeld de patiënt, de arts, de tuchtraad en vaststellen wat hun opvattingen zijn over de professionele identiteit van de openbaar apotheker en zijn afhandeling van morele dilemma’s.

Samenwerking: 
  • Promotor: prof. dr. Marcel L. Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg van de afdeling Farmacoepidemiologie en klinische farmacologie van de Universiteit Utrecht
  • Promotor: prof dr. Evert van Leeuwen, hoogleraar Medische Ethiek en hoofd van de sectie Ethiek, Scientific Institute for Quality of Healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen
  • Copromotor: mevr. dr. Annemieke Floor-Schreudering, apotheker-onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden
  • Adviseur: mevr. drs. Wilma Göttgens, onderzoeker bij IQ healthcare, Section Healthcare Ethics, Radboudumc Nijmegen
  • Promovenda: drs. Martine Kruijtbosch, onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
  • De onderzoeken zullen worden uitgevoerd in samenwerking met leden van de SIG Ethiek en Filosofie van de Farmacie en/of andere (ervaren) praktiserend apothekers (al dan niet met de input van andere stakeholders)
Publicaties: 
  1. Kruijtbosch M, et al. Moral dilemmas of community pharmacists: A narrative study. Int J Clin Pharm. 2018 Feb;40(1): 74-83.
  2. Kruijtbosch M, et al. Moral dilemmas reflect professional core values of pharmacists in community pharmacy. Int J Pharm Pract. 2019;27:140-148.
  3. Kruijtbosch M, et al. Moral reasoning among Dutch community pharmacists: Testing the applicability of the Australian Professional Ethics in Pharmacy test. Int J Clin Pharm. 2019;41:1323–1331.
  4. Kruijtbosch M, et al. Moral reasoning perspectives of community pharmacists in situations of drug shortages. Research in Social and Administrative Pharmacy.
Looptijd: 

2014-2021 (Afgerond)

Contact: 

Martine Kruijtbosch: m.kruijtbosch@sirstevenshof.nl

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief