Optimalisatie en individualisatie van medicatiebewaking in de openbare apotheek

Vermijdbare farmacotherapiegerelateerde problemen (FTP’s) komen frequent voor. Het opsporen en voorkomen van potentiële FTP’s is een kerntaak van de openbaar apotheker. De huidige medicatiebewaking is hierbij een onmisbaar hulpmiddel, maar kent ook beperkingen. Enerzijds worden veel medicatiebewakingssignalen gegenereerd die voor de betreffende patiënt niet klinisch relevant zijn, waardoor signaalmoeheid optreedt. Anderzijds worden complexe risicosituaties niet opgespoord. Doorontwikkeling van de medicatiebewaking is noodzakelijk ten behoeve van de patiëntveiligheid.

Doel: 

In dit traject wordt in kaart gebracht hoe de huidige medicatiebewaking in de openbare apotheekpraktijk functioneert en strategieën  om de medicatiebewaking te individualiseren en te optimaliseren worden onderzocht.

Samenwerking: 
  • Promotor: prof. dr. Marcel L. Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg van de afdeling Farmacoepidemiologie en klinische farmacologie van de Universiteit Utrecht.
  • Promotor: prof. dr. Peter PAGM de Smet, bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg bij het UMC St. Radboud, Faculteit der Medische Wetenschappen, Vakgroep Klinische Farmacie. Radboudumc Nijmegen.
  • Copromotor: mevr. dr. Annemieke Floor-Schreudering, apotheker-onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden
  • Promovenda: mevr. dr. Mette Heringa
     
Publicaties: 
Looptijd: 

2012-2017 (afgerond)

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief