Het combiconsult van huisarts, praktijkverpleegkundige en openbaar apotheker voor patiënten met diabetes, CVRM en COPD.

Bij het combiconsult voeren patiënten met diabetes, COPD en/of risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk een gesprek met hun openbaar apotheker over hun medicijnen. Aansluitend hierop gaan deze patiënten op jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. De apotheker, praktijkverpleegkundige en huisarts werken daarbij nauw samen om in samenspraak met de patiënt eventuele problemen met het medicijngebruik op te lossen.

In dit project wordt in 16 huisartsenpraktijken gestart met het combiconsult. Onderzocht wordt welke problemen met medicijnen worden gesignaleerd en opgelost, hoe patiënten hun betrokkenheid bij de behandeling met medicijnen ervaren en hoe de samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners bij het combiconsult verloopt.

Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen (Projectnummer 848023004)

Doel: 

Het doel van dit implementatieproject is te evalueren welke concrete opbrengsten het combiconsult oplevert wat betreft de zorg rondom geneesmiddelen aan patiënten met CVRM, DM en COPD en welke factoren de implementatie van het combiconsult bevorderen en belemmeren.

Samenwerking: 
  • Promotor: prof. dr. Marcel L. Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg van de afdeling Farmacoepidemiologie en klinische farmacologie van de Universiteit Utrecht
  • Promotor: prof. dr. Niek de Wit, hoogleraar huisartskunde UMC Utrecht
  • Co-promotor: dr. Henk-Frans Kwint, apotheker/onderzoeker van Apotheek Stevenshof en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden
  • Co-promotor: dr. Mette Heringa, onderzoeker SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden
  • Promovenda: mevr. Valérie Meijvis MSc, onderzoeker SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden
Looptijd: 

2017 - 2021

Contact: 

Valérie Meijvis: v.meijvis@sirstevenshof.nl

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief