Doelgerichte toepassing van medicatiebeoordeling in de praktijk: op zoek naar de juiste patiënt en de juiste uitkomstmaat

De laatste jaren vinden medicatiebeoordelingen op steeds grotere schaal plaats in Nederland. Er is veel onderzoek naar gedaan. De huidige resultaten laten echter alleen effect zien op procesuitkomstmaten, zoals vermindering van farmacotherapie gerelateerde problemen (FTP’s). Er is nog geen effect aangetoond op hardere uitkomstmaten, zoals kwaliteit van leven of ziekenhuisopnames. Daarnaast wordt het steeds duidelijker dat bij ouderen behandeling op basis van ziektegerelateerde uitkomsten zoals beschreven in richtlijnen niet voldoet. Sterker nog, met name bij kwetsbare ouderen zal de farmacotherapeutische behandeling zich meer richten op patiëntspecifieke behandelvoorkeuren gerelateerd aan de kwaliteit van leven en wensen met betrekking tot onafhankelijkheid en levensduur en zullen richtlijnen dus vaker bewust niet worden gevolgd. De verschillende onderzoeken op het gebied van medicatiebeoordeling laten een grote variatie zien in de aantallen farmacotherapie gerelateerde problemen (FTP’s) per patiënt. Dit suggereert dat bepaalde groepen oudere patiënten meer baat zouden kunnen hebben bij een medicatiebeoordeling. In de multidisciplinaire richtlijn: “Polyfarmacie bij ouderen” worden een aantal risicofactoren voor ouderen met polyfarmacie genoemd (zoals verminderde cognitie, verminderde nierfunctie, therapieontrouw) op grond waarvan een medicatiebeoordeling geïndiceerd is. Het is de vraag of met deze risicofactoren de patiëntengroep met de meest klinisch relevante problemen geselecteerd wordt.

Doel: 

Onderzoeken welke groep patiënten de meeste klinisch relevante Farmaco Therapie gerelateerde Problemen hebben en onderzoeken wat het effect is van een medicatie beoordeling op klinische uitkomstmaten.

Samenwerking: 
  • Promotor: prof. dr. Marcel L. Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg van de afdeling Farmacoepidemiologie en klinische farmacologie van de Universiteit Utrecht
  • Promotor: prof. dr. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde  van het LUMC
  • Copromotor: dr. Henk-Frans Kwint, apotheker/onderzoeker van Apotheek Stevenshof en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden
  • Het promotietraject wordt zowel financieel als projectmatig ondersteund door Nederlandse Service Apotheek Beheer BV
  • Promovenda: mevr. Sanne Verdoorn MSc, onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Publicaties: 
  • Kwint HF, Verdoorn S. Medicatiebeoordeling: zoeken naar de juiste patiënt. Pharm Weekbl 2014(46):26-30.
  • Verdoorn S, Kwint HF, Faber A, Gussekloo J, Bouvy ML. Majority of drug-related problems identified during medication review are not associated with STOPP/START criteria. Eur J Clin Pharmacol 2015 Aug 7.
Looptijd: 

2014-2018

Contact: 

Over SIR

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

 

Privacyverklaring - Disclaimer

Contact

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Theda Mansholtstraat 5B
2331 JE Leiden
Nederland

+31 71 5766157

secretariaat@sirstevenshof.nl

Aanmelden SIR Nieuwsbrief